Công ty CP Chăn nuôi CP Tuyển dụng
 
Công ty CP Chăn nuôi cần tuyển nhân sự làm việc ở các vị trí như: sale, kỹ thuật trại, văn phòng.
Phỏng vấn trực tiếp tại KNN, ĐHCT.
 
Thời gian phỏng vấn: 9:00 tại KNN, 18/01/2019 (Thứ 6)
Liên hệ:
Anh Dũng
Di động: 0934093996 (CTy CP)
Khánh: 0979160684 (BMTY) - npkhanh@ctu.edu.vn

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434