Khóa học một sức khỏe thông qua hoạt động thực địa cộng đồng tại Quận Ô Môn - Cần Thơ
Thời gian: từ ngày 2-5/11/2017.
Địa điểm: quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

1. Bối cảnh
Nhằm đẩy mạnh hoạt động học tập thực địa và nhất là sau khóa tập huấn Một sức khỏe gắn với thực địa tại Vũng Tàu, câu lạc bộ Một sức khỏe Cần Thơ triển khai khóa học Một sức  khỏe thông qua hoạt động thực địa tại huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
2. Mục đích
- Tìm hiểu chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức và hoạt động của hệ thống Y tế dự phòng và hệ thống Thú y tuyến quận/huyện
- Tham quan lò mổ gia súc gia cầm và một số trang trại chăn nuôi (qui mô trang trại và nuôi hộ gia đình) tại quận Ô Môn
- Đánh giá kiến thức, thực hành của người dân về phòng chống bệnh truyền lây từ động vật sang người (cụ thể là bệnh Cúm gia cầm)
- Vận dụng 07 năng lực cốt lõi của Một sức khỏe vào hoạt động thực địa như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập kế hoạch…

Xem tiếp...

Khóa học một sức khỏe thông qua hoạt động thực địa cộng đồng tại Quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Chủ đề: Áp dụng năng lực cốt lõi Một sức khỏe trong đánh giá việc sử dụng kháng sinh trong  chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản và đánh giá sự hiểu biết của người dân về kháng sinh tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Thời gian: từ ngày 18 – 22/7/2018

Địa điểm: quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

1. Bối cảnh

Ngày nay, ngành chăn nuôi phát triển nhanh chóng, tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi cũng ngày càng gia tăng. Việc lựa chọn và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn tránh những hậu quả tác hại do thuốc và sử dụng thuốc không đúng cách gây nên là hết sức cần thiết và cấp bách. Do sự hiểu biết chưa đầy đủ và sử dụng kháng sinh chưa đúng nguyên tắc dẫn đến sự đề kháng thuốc kháng sinh ở một số chủng vi khuẩn trong các bệnh nhiễm khuẩn là nhiều.

Nhằm tìm hiểu tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi của người dân và đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành của người dân về kháng sinh và cách sử dụng kháng sinh trong cộng đồng. Câu lạc bộ Một sức khỏe Cần Thơ triển khai khóa học Một sức khỏe thông qua hoạt động thực địa tại quận Thôt Nốt, thành phố Cần Thơ với chủ đề: “Áp dụng năng lực cốt lõi Một sức khỏe trong đánh giá việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản và đánh giá sự hiểu biết của người dân về kháng sinh tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.”

2. Mục đích

- Tìm hiểu chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức và hoạt động của hệ thống Y tế dự phòng và hệ thống Thú y tuyến quận/huyện ở quận Thôt Nốt, thành phố Cần Thơ.

- Tìm hiểu các chương trình y tế dự phòng liên quan đến kháng sinh và cách sử dụng kháng sinh đang triển khai tại quận Thốt Nốt.

- Tham quan các trạm Chăn nuôi và Thú Y để tìm hiểu về kháng sinh và cách sử dụng kháng sinh trong chăn gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản và cách thức tuyên truyền ở tuyến quận/huyện.

- Đánh giá kiến thức, thực hành của người dân về kháng sinh và cách sử dụng kháng sinh

-  Vận dụng năng lực cốt lõi của Một sức khỏe vào hoạt động thực địa như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, vận dụng các kỹ năng tư duy hệ thống, văn hóa và niềm tin trong việc phân tích kết quả khảo sát thực địa và bàn luận trong báo cáo.

Xem tiếp...

                                                            

CLB One health - Vì một sức khỏe Cần Thơ thành lập ngày 13/05/2017

 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434