Sách và giáo trình xuất bản

1. Giáo trình Bệnh ký sinh trùng gia súc, gia cầm

- Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

- Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

- Năm xuất bản: 2011

2. Giáo trình Bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm

- Tác giả: PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu & PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền

- Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

- Năm xuất bản: 2012

3. Bệnh gia cầm

- Tác giả: PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu

- Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

- Năm xuất bản: 2012

4. Giáo trình Độc chất học thú y

- Tác giả: PGS.TS. Lý Thị Liên Khai & PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu

- Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

- Năm xuất bản: 2012

5. Giáo trình Miễn dịch học đại cương

- Tác giả: PGS.TS. Trần Ngọc Bích & PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu

- Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

- Năm xuất bản: 2012

6. Giáo trình Dược lý học thú y

- Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Kim Diệu

- Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

- Năm xuất bản: 2012

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434