Công ty TNHH TI NO thông báo tuyển dụng

Thời gian: 8:30 Ngày 9.10.2019

Địa điểm: Phòng họp Khoa Nông nghiệp

Thông tin chi tiết:

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434