Chương trình đào tạo Đại học

1. Kỹ sư Thú y

- Mục tiêu: Đào tạo những bác sĩ Thú y có có trình độ và khả năng nghiên cứu chuyên môn đủ rộng, đồng thời có kiến thức thực tế về Thú y, Dược Thú y để ứng dụng một cách có hiệu quả trong điều kiện thực tiễn.

- Thời gian đào tạo: 5 năm (10 học kỳ)

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư Thú y

Chương trình đào tạo Khóa 36 đến Khóa 39

Chương trình đào tạo từ Khóa 40

2. Kỹ sư Thú y, Chuyên ngành Dược Thú y

- Thời gian đào tạo: 5 năm (10 học kỳ)

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư Thú y, chuyên ngành Dược Thú y

Chương trình đào tạo Khóa 36 đến Khóa 39

Chương trình đào tạo từ Khóa 40

Danh sách cố vấn học tập các lớp

Khóa 38

1. Thú y A1 (CN1267A1, 38 SV): Cô Lý Thị Liên Khai

2. Thú y A2 (CN1267A2, 39 SV): Thầy Phạm Hoàng Dũng

3. Dược Thú y A1 (CN12Y4A1, 40 SV): Thầy Nguyễn Dương Bảo

4. Dược Thú y A2 (CN12Y4A2, 36 SV): Cô Châu Thị Huyền Trang

Khóa 39

1. Thú y A1 (NN1267A1, 45 SV): Cô Nguyễn Thu Tâm

2. Thú y A2 (NN1267A2, 38 SV): Cô Nguyễn Thị Bé Mười

3. Dược Thú y A1 (NN13Y4A1, 49 SV): Thầy Nguyễn Hữu Hưng

4. Dược Thú y A2 (NN13Y4A2, 46 SV): Thầy Lưu Hữu Mãnh

Khóa 40

1. Thú y A1 (NN1467A1, 61 SV): Thầy Nguyễn Trọng Ngữ

2. Thú y A2 (NN1467A2, 49 SV): Thầy Nguyễn Hữu Hưng

3. Dược Thú y (NN14Y4A1, 49 SV) : Thầy Trần Ngọc Bích

Khóa 41

1. Thú y A1: Cô Huỳnh Ngọc Trang

2. Thú y A2: Cô Bùi Thị Lê Minh

3. Dược Thú y: Cô Huỳnh Kim Diệu

Khóa 42

1. Thú y A1 (NN1667A1, 56 SV): Cô Lý Thị Liên Khai

2. Thú y A2 (NN1667A2, 56 SV): Cô Nguyễn Thu Tâm

3. Dược Thú y (NN16Y4A1, 25 SV): Thầy Phạm Hoàng Dũng

Khóa 43

1. Thú y A1 (NN1767A1, 52 SV): Thầy Trần Ngọc Bích

2. Thú y A2 (NN1767A2, 52 SV): Cô Nguyễn Thị Bé Mười

3. Thú y A3 (NN1767A3, 51 SV): Thầy Lưu Hữu Mãnh

4. Dược Thú y (NN17Y4A1, 44 SV): Cô Bùi Thị Lê Minh

Khóa 44

1. Thú y A1 (NN1867A1, 60 SV): Thầy Nguyễn Phúc Khánh

2. Thú y A2 (NN1867A2): Thầy Nguyễn Trọng Ngữ

3. Thú y A3 (NN1867A3): Thầy Nguyễn Hữu Hưng

4. Dược Thú y (NN18Y4A1): Cô Huỳnh Ngọc Trang

1127896
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
944
4969
53491
1127896

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434