Chương trình đào tạo Đại học

1. Kỹ sư Thú y

- Mục tiêu: Đào tạo những bác sĩ Thú y có có trình độ và khả năng nghiên cứu chuyên môn đủ rộng, đồng thời có kiến thức thực tế về Thú y, Dược Thú y để ứng dụng một cách có hiệu quả trong điều kiện thực tiễn.

- Thời gian đào tạo: 5 năm (10 học kỳ)

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư Thú y

Chương trình đào tạo Khóa 36 đến Khóa 39

Chương trình đào tạo từ Khóa 40

2. Kỹ sư Thú y, Chuyên ngành Dược Thú y

- Thời gian đào tạo: 5 năm (10 học kỳ)

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư Thú y, chuyên ngành Dược Thú y

Chương trình đào tạo Khóa 36 đến Khóa 39

Chương trình đào tạo từ Khóa 40

Danh sách cố vấn học tập các lớp

Khóa 38

1. Thú y A1 (CN1267A1, 38 SV): Cô Lý Thị Liên Khai

2. Thú y A2 (CN1267A2, 39 SV): Thầy Phạm Hoàng Dũng

3. Dược Thú y A1 (CN12Y4A1, 40 SV): Thầy Nguyễn Dương Bảo

4. Dược Thú y A2 (CN12Y4A2, 36 SV): Cô Châu Thị Huyền Trang

Khóa 39

1. Thú y A1 (NN1267A1, 45 SV): Cô Nguyễn Thu Tâm

2. Thú y A2 (NN1267A2, 38 SV): Cô Nguyễn Thị Bé Mười

3. Dược Thú y A1 (NN13Y4A1, 49 SV): Thầy Nguyễn Hữu Hưng

4. Dược Thú y A2 (NN13Y4A2, 46 SV): Thầy Lưu Hữu Mãnh

Khóa 40

1. Thú y A1 (NN1467A1, 61 SV): Thầy Nguyễn Trọng Ngữ

2. Thú y A2 (NN1467A2, 49 SV): Thầy Nguyễn Hữu Hưng

3. Dược Thú y (NN14Y4A1, 49 SV) : Thầy Trần Ngọc Bích

Khóa 41

1. Thú y A1: Cô Huỳnh Ngọc Trang

2. Thú y A2: Cô Bùi Thị Lê Minh

3. Dược Thú y: Cô Huỳnh Kim Diệu

Khóa 42

1. Thú y A1 (NN1667A1, 56 SV): Cô Lý Thị Liên Khai

2. Thú y A2 (NN1667A2, 56 SV): Cô Nguyễn Thu Tâm

3. Dược Thú y (NN16Y4A1, 25 SV): Thầy Phạm Hoàng Dũng

Khóa 43

1. Thú y A1 (NN1767A1, 52 SV): Thầy Trần Ngọc Bích

2. Thú y A2 (NN1767A2, 52 SV): Cô Nguyễn Thị Bé Mười

3. Thú y A3 (NN1767A3, 51 SV): Thầy Lưu Hữu Mãnh

4. Dược Thú y (NN17Y4A1, 44 SV): Cô Bùi Thị Lê Minh

Khóa 44

1. Thú y A1 (NN1867A1, 60 SV): Thầy Nguyễn Phúc Khánh

2. Thú y A2 (NN1867A2, ): Thầy Nguyễn Trọng Ngữ

3. Thú y A3 (NN1867A3): Thầy Nguyễn Hữu Hưng

4. Dược Thú y (NN18Y4A1): Cô Huỳnh Ngọc Trang

Khóa 45

1. Thú y A1 (NN1967A1, 60 SV): Thầy Nguyễn Thanh Lãm

2. Thú y A2 (NN1967A2, 54 SV): Cô Trần Thị Thảo

3. Thú y A3 (NN1967A3, 54 SV): Cô Lý Thị Liên Khai

4. Dược Thú y (NN18Y4A1, 30 SV): Thầy Nguyễn Khánh Thuận

1417714
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1972
23976
38344
1417714

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434