Bộ môn Thú y đã và đang hợp tác nghiên cứu với:

1. Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Nhật Bản (JIRCAS)

2. Viện Thú y quốc gia Nhật Bản

3. Đại học Công nông Tokyo (TUAT)

4. Đại học Nông Nghiệp Uppsala, Thụy Điển

5. Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

6. Đại học Putra, Malaysia

7. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

8. Đại học Nông nghiệp Huế

9. Đại học Nông Lâm Tp HCM

10. Viện Thú y Hà Nội

11. Chương trình Heifer Việt Nam

12. Viện Chăn nuôi Hà Nội

13. Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam

14. Công ty cổ phần SXKD vật tư và thuốc Thú y (Cty VEMEDIM)

15. Công ty thuốc Thú y trung ương NAVETCO Tp Hồ Chí Minh

16. Các công ty trong và ngoài nước

Hình ảnh hoạt động

 

Công ty thức ăn chăn nuôi và thuốc Thú y

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434