PHÒNG KHÁM THÚ Y K9

Địa chỉ: 319 Lê Văn Lương, P. Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Thông báo tuyển bác sĩ thú y hoặc kỹ sư chăn nuôi thú y

Điều kiện: Có bằng tốt nghiệp bác sĩ hoặc kỹ sư thú y hoặc kỹ sư chăn nuôi

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Cô Hiệp; Số điện thoại 0786111768 hoặc 02837750894

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434