Công ty TNHH thương mại Thú y Paradise thông báo tuyển dụng

Thông tin chi tiết

Thời gian sơ tuyển

9:00 am Ngày 24 và 25/6/2019

Địa điểm: 537/A1, QL 51, Tổ 28, KP3, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Liên hệ: Mr. Trương Duy Linh (QL Kinh doanh)

ĐT: 0971 944 644 Email: duylinhparadise@gmail.com

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434