Mọi thắc mắc hoặc trao đổi xin vui lòng liên hệ:

1. Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

2. Nguyễn Thu Tâm, P. Trưởng Bộ môn; Email: nttam@ctu.edu.vn; Mobile: 0918150991

3. Nguyễn Phúc Khánh, P. Trưởng Bộ môn; Phụ trách Website Bộ môn; Email: npkhanh@ctu.edu.vn; Mobile: 0979160684

4. Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434.

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434