CTU       English

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 Tầm nhìn: Khoa Nông nghiệp là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và thế giới vào năm 2030.

 Vision: The College of Agriculture targets to be one of the leading institutions in education, scientific research and technology transfer in the fields of agriculture in Vietnam and the world in 2030.

  Sứ mệnh: Khoa Nông nghiệp là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quốc tế.

  Mission: The College of Agriculture strives to be the leading institution for education, research and technology transfer, making significant contributions to the development of high quality human resources and the advancements of science and technology to cater for the national and international socio-economic development.

 
Stt Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
18 TN033 Tin học căn bản (*) 1
19 TN034 TT.Tin học căn bản (*) 2
20 ML014 Triết học Mác - Lênin 3
21 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
22 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
23 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
24 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
25 KL001 Pháp luật đại cương 2
26 TN009 Toán cao cấp C 2
27 TN019 Hóa học đại cương 2
28 TN020 TT. Hóa học đại cương 1
29 TN025 Sinh học đại cương A1 2
30 TN027 TT. Sinh học đại cương A1 1
31 ML007 Logic học đại cương 2
32 XH028 Xã hội học đại cương 2
33 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
34 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
35 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
36 KN001 Kỹ năng mềm 2
37 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
38 NN111 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nông nghiệp 2
39 NN184 Xác suất thống kê và phép thí nghiệm - KHCT 3
40 NN123 Sinh hóa B 2
41 NN124 TT. Sinh hóa 1
42 NN126 Di truyền học đại cương 2
43 NN127 TT. Di truyền học đại cương 1
44 CS111 Vi sinh học đại cương B 2
45 NN129 Sinh lý thực vật B 2
46 NN130 TT. Sinh lý thực vật 1
47 SP169 Phân loại thực vật B 2
48 CN097 Cơ khí nông nghiệp đại cương 2
49 NN131 Thổ nhưỡng B 2
50 NN529 Phì nhiêu đất B 2
51 MT110 Hệ sinh thái nông nghiệp 2
52 NN134 Anh văn chuyên môn - KHCT 2
53 XH019 Pháp văn chuyên môn - KH&CN 2
54 NN450 Hệ thống tưới tiêu 2
55 NN143 Hóa bảo vệ thực vật B 2
56 NN185 Dinh dưỡng cây trồng 3
57 CN004 Khí tượng thủy văn 2
58 NS297 Xây dựng và đánh giá dự án nông nghiệp 2
59 NN373 Chọn giống cây trồng 2
60 NN374 Côn trùng nông nghiệp 2
61 NN359 Bệnh cây trồng 2
62 NN186 Cây lúa 3
63 NN187 Cây rau 3
64 NN189 Cây ăn trái 3
65 NN362 Cây công nghiệp dài ngày 2
66 NN363 Cây công nghiệp ngắn ngày 2
67 NN370 Cây màu 2
68 NN377 Hệ thống canh tác 2
69 NN401 Xử lý ra hoa 2
70 NN381 Nấm ăn 2
71 NS438 Thực tập cơ sở - KHCT 3
72 NN195 Thực tập giáo trình - KHCT 2
73 NN358 Bảo quản sau thu hoạch 2
74 NN414 Cỏ dại 2
75 NS424 Thực hành nghề nghiệp 2
76 NN477 Cây dược liệu 2
77 NN380 Kỹ thuật sản xuất rau sạch 2
78 NN326 Khuyến nông 2
79 NN389 Sản xuất cây trồng qui mô trang trại 2
80 TN340 Nuôi cấy mô Thực vật 2
81 NN390 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 2
82 NN372 Cây thức ăn gia súc 2
83 NS268 Quản lý Cây trồng tổng hợp (ICM) 2
84 NN286 Nông nghiệp sạch và bền vững 2
85 NS505 Luận văn tốt nghiệp - KHCT 14
86 NS429 Tiểu luận tốt nghiệp - KHCT 6
87 NS266 Phươngphápđánhgiátácđộngmôitrườngtrongcanhtáccâytrồng 2
88 NS264 Nông nghiệp công nghệ cao 2
89 NS265 Phương pháp chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp 2
90 NN378 IPM trong bảo vệ thực vật 2
91 NS383 Công nghệ sinh học thực vật 2
92 PD316 Quản trị doanh nghiệp nông thôn 2
         
    Tổng số học phần: 92  
Download CTĐT dạng file .PDF
Bản mô tả CTĐT
       
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

3467653
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
3654
11243
3467653

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn