CTU          English

1. Quá trình xây dựng và phát triển 

Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Nông nghiệp gắn liền với những thay đổi của Trường Đại học Cần Thơ qua các thời kỳ. Vào năm 1968, cơ sở tiền thân của Trường Nông nghiệp ngày nay là Trường Cao đẳng Nông nghiệp thuộc Viện Đại học Cần Thơ được thành lập. Tính tới năm 1975, Trường đã chiêu sinh 7 khóa, đào tạo được hơn 200 kỹ sư nông nghiệp.

Sau năm 1975, Trường Cao đẳng Nông nghiệp được đổi tên thành Khoa Nông nghiệp, Khoa chịu trách nhiệm đào tạo hai ngành là Trồng trọt và Chăn nuôi. Những năm sau đó, để đáp ứng thực tiễn sản xuất ngày càng đa dạng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Nam bộ, Khoa Nông nghiệp đảm nhận đào tạo thêm các ngành mới gồm Thủy nông và cải tạo đất (1978), Cơ khí nông nghiệp (1978), Chế biến và bảo quản nông sản (1978), Kinh tế nông nghiệp (1979) và Thủy sản (1979).

Năm 1996, cùng với việc sắp xếp lại mạng lưới đại học trong cả nước, Khoa Nông nghiệp được xác lập trở lại trên cơ sở sát nhập các Khoa Trồng trọt, Chăn nuôi – Thú y, Thủy sản và Chế biến. Sự hợp nhất này giúp củng cố và phát huy sức mạnh liên ngành thông qua các mối liên kết trong đào tạo cũng như trong nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Từ năm 2002, do sự phát triển mạnh của ngành Thủy sản, Khoa Thủy sản được thành lập trở lại và tách ra khỏi Khoa Nông nghiệp.

Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, vai trò về đào tạo nguồn lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với đồng ruộng, nhà máy và bà con nông dân ngành nông nghiệp, Trường đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý, nổi bật nhất là tập thể Trường Nông nghiệp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn 1989-1999.

Xem tiếp...

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

Họ tên cán bộ Chức vụ Email
PGS.TS. Châu Minh Khôi Ủy viên Ban Thường vụ,Bí thư Đảng ủy cmkhoi@ctu.edu.vn
PGS.TS. Lê Văn Vàng Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy lvvang@ctu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ Ủy viên Ban Thường vụ ntngu@ctu.edu.vn
 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang Ủy viên ntkkhang@ctu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy Ủy viên nthithuycn@ctu.edu.vn
PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc Ủy viên lvthuc@ctu.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga Ủy viên nttnga@ctu.edu.vn
TS. Châu Thị Anh Thy Ủy viên ctathy@ctu.edu.vn
TS. Phạm Thị Phương Thảo Ủy viên ptpthao@ctu.edu.vn

 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

  PGS.TS. Lê Văn Vàng Chức vụ: Hiệu Trưởng

Phụ trách:

- Phụ trách về các hoạt động của Trường Nông nghiệp đối với Trường ĐHCT.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác phát triển nguồn lực cán bộ và tài chính

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Khoa Bảo vệ thực vật. Khoa Sinh lý

- Sinh hóa và Khoa Khoa học cây trồng

Liên hệ:E-mail: lvvang@ctu.edu.vn   ĐT: 0292.3730665

    PGS.TS. Châu Minh Khôi Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu Trưởng
Phụ trách:

-  Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường nông nghiệp

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Khoa khoa học đất và  Khoa Di truyền và chọn giống cây trồng.

Liên hệ:E-mail: cmkhoi@ctu.edu.vn  ĐT: 0292.3872060

  PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ   Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Phụ trách:

- Phụ trách công tác quản lý chất lượng và cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn của Trường nông nghiệp.

- Quản lý và xúc tiến các hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất dịch vụ.

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Khoa Chăn nuôi, Khoa Thú Y, Trại NC&TNNN, Bệnh xá Thú y và Trung tâm dịch vụ KHNN

Liên hệ:  E-mail: ntngu@ctu.edu.vn  ĐT: 0292.3830784

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
    Phụ trách:

- Phụ trách công tác đào tạo đại học và Sau đại học của Trường nông nghiệp

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động Khoa Thú Y và chi bộ Sinh viên 2

 Liên hệ:  E-mail: ntkkhang@ctu.edu.vn  ĐT: 

 

ĐOÀN THỂ

  • Công đoàn:

Chủ tịch công đoàn: TS. Nguyễn Văn Ây                           Email: nvay@ctu.edu.vn

  • Đoàn thanh niên:

Bí thư: TS. Nguyễn Khánh Thuận                                      Email: nkthuan@ctu.edu.vn

  • Hội cựu chiến binh:

Chủ tịch hội: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng                         Email: nhhung@ctu.edu.vn 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ tên cán bộ Email
1 PGS.TS. Lê Văn Vàng lvvang@ctu.edu.vn 
 2 PGS.TS. Châu Minh Khôi cmkhoi@ctu.edu.vn
3 PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ ntngu@ctu.edu.vn 
4 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang ntkkhang@ctu.edu.vn 
5 PGS.TS. Trần Văn Dũng tvandung@ctu.edu.vn 
6 PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc lvthuc@ctu.edu.vn 
7 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga nttnga@ctu.edu.vn
PGS.TS. Trần Ngọc Bích tnbich@ctu.edu.vn
9 PGS.TS. Hồ Quảng Đồ hqdo@ctu.edu.vn 
10 TS. Nguyễn Lộc Hiền nlhien@ctu.edu.vn 
11 TS. Nguyễn Văn Ây nvay@ctu.edu.vn 
12 TS. Châu Thị Anh Thy ctathy@ctu.edu.vn 
     
     
     

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

1. Khoa Di truyền và chọn giống cây trồng

Nguyễn Lộc Hiền– Trưởng Khoa

Email: nlhien@ctu.edu.vn

2. Khoa Sinh lý- Sinh hóa

PGS.TS. Phạm Phước Nhẫn – Trưởng Khoa

Email: ppnhan@ctu.edu.vn

3. Khoa Khoa học đất

PGS.TS. Trần Văn Dũng– Trưởng Khoa

Email: tvandung@ctu.edu.vn

4. Khoa Khoa học cây trồng

PGS.TS. Lê Vĩnh Thúc – Trưởng Khoa

Email: lvthuc@ctu.edu.vn

5. Khoa Bảo vệ thực vật

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng Khoa

Email: nttnga@ctu.edu.vn

6. Khoa Chăn nuôi

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang – Trưởng Khoa

Email: ntkkhang@ctu.edu.vn

7. Khoa Thú y

PGS.TS. Trần Ngọc Bích – Trưởng Khoa

Email: tnbich@ctu.edu.vn 

8. Trung tâm dịch vụ khoa học nông nghiệp

Trịnh Thị Xuân- Giám đốc trung tâm

Email: trinhthixuan@ctu.edu.vn

9. Trại nghiên cứu & thực nghiệm nông nghiệp

TS. Đặng Duy Minh - Trưởng Trại

Email: ddminh@ctu.edu.vn

10. Bệnh xá Thú y

PGS.TS. Trần Ngọc Bích – Trưởng Bệnh xá

Email: tnbich @ctu.edu.vn

11. Văn phòng Trường

TS. Châu Thị Anh Thy - Chánh văn phòng

Email: ctathy@ctu.edu.vn  

 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook