TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                                                                                                                                                                                   Email   

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  PGS.TS. Lê Văn Vàng
  Chức vụ: Trưởng Khoa
  E-mail: lvvang@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3730665

  - Phụ trách chung về các hoạt động của Khoa đối với Trường.
  - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác phát triển nguồn lực cán bộ và tài chính

  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Bảo vệ thực vật. Bộ môn Sinh lý - Sinh hóa, và bộ môn Khoa học cây trồng

  PGS.TS. Lý Nguyễn Bình
  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  E-mail: lnbinh@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3830789

  - Phụ trách công tác hợp tác quốc tế của Khoa, Hỗ trợ Trưởng Khoa chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể và công tác sinh viên.
  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Công nghệ thực phẩm và Tổ Văn phòng Khoa

  PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ
  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  E-mail: ntngu@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3830784

  - Phụ trách công tác đào tạo đại học và công tác phát triển trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Khoa.
  - Quản lý và xúc tiến các hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất dịch vụ.
  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Chăn nuôi, Bộ môn Thú Y, Trại NC&TNNN, Bệnh xá Thú y và Trung tâm dịch vụ KHNN

  PGS.TS. Châu Minh Khôi
  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  E-mail: cmkhoi@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3872060

  - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo Sau đại học của Khoa
  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Khoa học đất và  Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng.

Xem tiếp...

Stt Họ tên Ngày
sinh
Nữ Học vị/
Trình độ
Chuyên ngành
chính
Bộ môn Khoa
1 Châu Nguyễn Quốc Khánh 10/12/1984   Tiến sỹ Bảo vệ thực vật BVTV Khoa Nông nghiệp
2 Huỳnh Phước Mẫn 15/02/1985   Thạc sỹ Bảo vệ thực vật BVTV Khoa Nông nghiệp
3 Lê Minh Tường 01/05/1976   PGS Bảo vệ thực vật BVTV Khoa Nông nghiệp
4 Lê Phước Thạnh 07/06/1979   Tiến sỹ Công nghệ Sinh học BVTV Khoa Nông nghiệp
5 Lê Thanh Toàn 02/07/1983   Tiến sỹ Khoa học Cây trồng BVTV Khoa Nông nghiệp
6 Lê Thị Ngọc Xuân 10/03/1973 X Thạc sỹ Trồng trọt BVTV Khoa Nông nghiệp
7 Lê Văn Vàng 15/04/1972   PGS Nông nghiệp BVTV Khoa Nông nghiệp
8 Lăng Cảnh Phú 07/06/1966   Thạc sỹ KH Nông nghiệp BVTV Khoa Nông nghiệp
9 Nguyễn Chí Cương 16/02/1977   Thạc sỹ Bảo vệ thực vật BVTV Khoa Nông nghiệp
10 Nguyễn Thị Thu Nga 22/04/1975 X PGS Bảo vệ thực vật BVTV Khoa Nông nghiệp
11 Ngô Thành Trí 12/11/1972   Thạc sỹ Trồng trọt BVTV Khoa Nông nghiệp
12 Phạm Kim Sơn 13/09/1972   Tiến sỹ Bảo vệ thực vật BVTV Khoa Nông nghiệp
13 Trần Vũ Phến 08/10/1958   PGS Nông nghiệp BVTV Khoa Nông nghiệp
14 Trịnh Thị Xuân 20/10/1983 X Tiến sỹ Bảo vệ thực vật BVTV Khoa Nông nghiệp
15 Hồ Quảng Đồ 03/01/1963   PGS Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
16 Hồ Thanh Thâm 10/11/1980   PGS Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
17 Hồ Thiệu Khôi 13/04/1989   Thạc sỹ Dinh dưỡng gia súc CN Khoa Nông nghiệp
18 Lâm Phước Thành 28/02/1984   Tiến sỹ KT nuôi gia súc CN Khoa Nông nghiệp
19 Nguyễn Nhựt Xuân Dung 07/03/1960 X PGS Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
20 Nguyễn Thảo Nguyên 24/12/1986 X Tiến sỹ Động vật học CN Khoa Nông nghiệp
21 Nguyễn Thị Kim Khang 20/08/1973 X PGS Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
22 Nguyễn Thị Ngọc Linh 20/09/1988 X Tiến sỹ Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
23 Nguyễn Thị Thủy 14/07/1970 X PGS Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
24 Nguyễn Văn Hớn 11/06/1958   Tiến sỹ Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
25 Nguyễn Văn Thu 16/02/1955   GS Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
26 Phạm Ngọc Du 14/04/1964   Tiến sỹ KT Nông nghiệp CN Khoa Nông nghiệp
27 Phạm Tấn Nhã 21/09/1971   Tiến sỹ Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
28 Đỗ Võ Anh Khoa 25/05/1975   PGS Chăn nuôi CN Khoa Nông nghiệp
29 Nguyễn Thiết 24/12/1982   Tiến sỹ Sinh lý vật nuôi CN KPTNT
30 Huỳnh Thị Phương Loan 23/01/1976 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
31 Lâm Thị Việt Hà 05/02/1977 X Thạc sỹ Công nghệ Sinh học CNTP Khoa Nông nghiệp
32 Lý Nguyễn Bình 22/11/1967   PGS Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
33 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/10/1972 X Thạc sỹ Sinh hóa thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
34 Nhan Minh Trí 01/01/1973   PGS Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
35 Trần Thanh Trúc 11/02/1973 X PGS Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
36 Võ Tấn Thành 24/04/1962   PGS Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
37 Bùi Thị Quỳnh Hoa 20/01/1971 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
38 Dương Thị Phượng Liên 12/07/1969 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
39 Hồ Khánh Vân 21/08/1985 X Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
40 Nguyễn Công Hà 17/10/1974   PGS Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
41 Nguyễn Minh Thủy 27/06/1961 X PGS Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
42 Nguyễn Nhật Minh Phương 22/09/1979 X Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
43 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền 11/08/1987 X Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
44 Nguyễn Văn Mười 10/07/1960   PGS Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
45 Phan Nguyễn Trang 02/09/1985 X Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
46 Phan Thị Anh Đào 21/09/1980 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
47 Phan Thị Thanh Quế 23/07/1974 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
48 Tống Thị Ánh Ngọc 08/08/1977 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
49 Đoàn Anh Dũng 10/03/1977   Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
50 Nguyễn Bảo Lộc 01/01/1976   Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm CNTP Khoa Nông nghiệp
51 Nguyễn Châu Thanh Tùng 16/07/1976   Tiến sỹ Công nghệ Sinh học DT&CGCT Khoa Nông nghiệp
52 Lưu Thái Danh 01/02/1975   Tiến sỹ Nông nghiệp DT&CGCT Khoa Nông nghiệp
53 Nguyễn Thanh Tường 07/10/1965   Tiến sỹ Khoa học Cây trồng DT&CGCT PCTSV
54 Lê Việt Dũng 03/08/1960   PGS Nông nghiệp DT&CGCT BGH
55 Huỳnh Kỳ 28/09/1974   Tiến sỹ KT Di truyền& Sinh học phân tử DT&CGCT Khoa Nông nghiệp
56 Nguyễn Lộc Hiền 02/09/1964   Tiến sỹ Chọn giống cây trồng DT&CGCT Khoa Nông nghiệp
57 Nguyễn Phước Đằng 15/08/1955   Tiến sỹ Công nghệ Sinh học DT&CGCT Khoa Nông nghiệp
58 Trần Thị Thanh Thủy 03/01/1967 X Tiến sỹ Chăn nuôi DT&CGCT Khoa Nông nghiệp
59 Quan Thị Ái Liên 24/09/1984 X Tiến sỹ Trồng trọt DT&CGCT Khoa Nông nghiệp
60 Võ Công Thành 08/12/1956   PGS Sinh học DT&CGCT Khoa Nông nghiệp
61 Bùi Thị Cẩm Hường 29/09/1976 X Thạc sỹ Trồng trọt KHCT Khoa Nông nghiệp
62 Lê Vĩnh Thúc 23/04/1975   PGS Nông nghiệp KHCT Khoa Nông nghiệp
63 Trần Sỹ Hiếu 06/08/1983   Tiến sỹ Nông nghiệp KHCT Khoa Nông nghiệp
64 Trần Thị Bích Vân 18/02/1979 X Tiến sỹ Khoa học Cây trồng KHCT Khoa Nông nghiệp
65 Trần Văn Hâu 10/11/1958   GS Nông học KHCT Khoa Nông nghiệp
66 Lê Thanh Phong 08/05/1956   PGS Nông nghiệp KHCT Khoa Nông nghiệp
67 Phạm Văn Trọng Tính 26/10/1984   Thạc sỹ Trồng trọt KHCT KPTNT
68 Nguyễn Huy Tài 26/08/1965   Thạc sỹ QLTNTN&NNBvững KHCT Khoa Nông nghiệp
69 Võ Thị Bích Thủy 05/02/1974 X Tiến sỹ Khoa học Cây trồng KHCT Khoa Nông nghiệp
70 Nguyễn Bá Phú 04/06/1958   Tiến sỹ Trồng trọt KHCT Khoa Nông nghiệp
71 Nguyễn Quốc Khương 08/05/1985   Tiến sỹ Vi sinh vật KHCT Khoa Nông nghiệp
72 Đỗ Thị Xuân 26/01/1978 X Tiến sỹ Vi sinh vật KHĐ Khoa Nông nghiệp
73 Nguyễn Văn Sinh 10/06/1982   Thạc sỹ Sinh học KHĐ Khoa Nông nghiệp
74 Châu Minh Khôi 24/05/1973   PGS Nông nghiệp KHĐ Khoa Nông nghiệp
75 Tất Anh Thư 10/03/1971 X PGS Nông nghiệp KHĐ Khoa Nông nghiệp
76 Dương Minh Viễn 10/02/1971   Tiến sỹ Nông hóa thổ nhưỡng KHĐ Khoa Nông nghiệp
77 Nguyễn Khởi Nghĩa 04/12/1978   Tiến sỹ Vi sinh môi trường KHĐ Khoa Nông nghiệp
78 Nguyễn Minh Phượng 07/07/1979 X Tiến sỹ QL Đất đai KHĐ Khoa Nông nghiệp
79 Nguyễn Minh Đông 02/02/1979   Tiến sỹ Vi sinh vật KHĐ Khoa Nông nghiệp
80 Nguyễn Thị Kim Phượng 12/08/1982 X Thạc sỹ Môi trường KHĐ Khoa Nông nghiệp
81 Ngô Ngọc Hưng 21/10/1958   GS Nông nghiệp KHĐ Khoa Nông nghiệp
82 Trần Văn Dũng 11/11/1968   PGS Nông học KHĐ Khoa Nông nghiệp
83 Trần Kim Tính 04/04/1957   PGS Nông nghiệp KHĐ Khoa Nông nghiệp
84 Nguyễn Đỗ Châu Giang 28/09/1977 X Thạc sỹ NN&QL Tài nguyên KHĐ Khoa Nông nghiệp
85 Châu Thị Anh Thy 29/04/1984 X Tiến sỹ Vi sinh vật KHĐ Khoa Nông nghiệp
86 Nguyễn Văn Quí 00/00/1977   Thạc sỹ Tài nguyên Đất KHĐ Khoa Nông nghiệp
87 Trần Bá Linh 13/02/1976   Tiến sỹ QL Đất đai KHĐ Khoa Nông nghiệp
88 Lê Văn Khoa 05/09/1960   PGS Nông nghiệp KHĐ Khoa Nông nghiệp
89 Lê Bảo Long 24/09/1977   Tiến sỹ Trồng trọt SLSH Khoa Nông nghiệp
90 Lê Hồng Giang 01/08/1983 X Thạc sỹ Công nghệ Sinh học SLSH Khoa Nông nghiệp
91 Lê Minh Lý 07/11/1983 X Tiến sỹ Trồng trọt SLSH Khoa Nông nghiệp
92 Lê Văn Hòa 26/05/1959   GS Nông nghiệp SLSH Khoa Nông nghiệp
93 Mai Văn Trầm 08/08/1964   Thạc sỹ Trồng trọt SLSH Khoa Nông nghiệp
94 Nguyễn Văn Ây 22/10/1980   Tiến sỹ Công nghệ Sinh học SLSH Khoa Nông nghiệp
95 Phạm Thị Phương Thảo 02/07/1981 X Tiến sỹ Khoa học Cây trồng SLSH Khoa Nông nghiệp
96 Ngô Phương Ngọc 19/01/1989 X Thạc sỹ Khoa học Cây trồng SLSH Khoa Nông nghiệp
97 Lê Văn Bé 06/08/1962   PGS Nông nghiệp SLSH Khoa Nông nghiệp
98 Phan Thị Bích Trâm 11/05/1968 X Tiến sỹ Hóa Sinh SLSH Khoa Nông nghiệp
99 Phạm Phước Nhẫn 01/07/1974   PGS Nông nghiệp SLSH Khoa Nông nghiệp
100 Nguyễn Trọng Ngữ 05/05/1975   PGS Chăn nuôi TY Khoa Nông nghiệp
101 Vũ Ngọc Minh Thư 28/10/1987 X Thạc sỹ Công nghệ Sinh học TY Khoa Nông nghiệp
102 Bùi Thị Lê Minh 08/11/1976 X Tiến sỹ Thú y TY Khoa Nông nghiệp
103 Châu Thị Huyền Trang 20/07/1978 X Thạc sỹ Bệnh lý học TY Khoa Nông nghiệp
104 Huỳnh Ngọc Trang 06/05/1979 X Thạc sỹ Thú y TY Khoa Nông nghiệp
105 Hồ Thị Việt Thu 10/06/1960 X PGS Thú y TY Khoa Nông nghiệp
106 Lý Thị Liên Khai 08/01/1961 X PGS Thú y TY Khoa Nông nghiệp
107 Nguyễn Hồ Bảo Trân 13/06/1987 X Thạc sỹ Sinh học phân tử TY Khoa Nông nghiệp
108 Nguyễn Hữu Hưng 11/03/1956   PGS Thú y TY Khoa Nông nghiệp
109 Nguyễn Khánh Thuận 24/06/1988   Tiến sỹ Thú y TY Khoa Nông nghiệp
110 Nguyễn Phúc Khánh 16/06/1984   Tiến sỹ Vắcxin & chữa bệnh TY Khoa Nông nghiệp
111 Nguyễn Thanh Lãm 01/10/1985   Tiến sỹ Thú y TY Khoa Nông nghiệp
112 Nguyễn Thu Tâm 14/11/1976 X Thạc sỹ Thú y TY Khoa Nông nghiệp
113 Nguyễn Thị Bé Mười 15/08/1976 X Tiến sỹ Thú y TY Khoa Nông nghiệp
114 Nguyễn Vĩnh Trung 06/04/1983   Thạc sỹ Thú y TY Khoa Nông nghiệp
115 Phạm Hoàng Dũng 25/11/1962   Thạc sỹ Thú y TY Khoa Nông nghiệp
116 Trần Ngọc Bích 28/05/1968   PGS Thú y TY Khoa Nông nghiệp
117 Trần Thị Thảo 24/01/1970 X Tiến sỹ Bệnh lý học TY Khoa Nông nghiệp
 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

 

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn