CTU       English

1. Quá trình xây dựng và phát triển 

Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Nông nghiệp gắn liền với những thay đổi của Trường Đại học Cần Thơ qua các thời kỳ. Vào năm 1968, cơ sở tiền thân của Trường Nông nghiệp ngày nay là Trường Cao đẳng Nông nghiệp thuộc Viện Đại học Cần Thơ được thành lập. Tính tới năm 1975, Trường đã chiêu sinh 7 khóa, đào tạo được hơn 200 kỹ sư nông nghiệp.

Sau năm 1975, Trường Cao đẳng Nông nghiệp được đổi tên thành Khoa Nông nghiệp, Khoa chịu trách nhiệm đào tạo hai ngành là Trồng trọt và Chăn nuôi. Những năm sau đó, để đáp ứng thực tiễn sản xuất ngày càng đa dạng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Nam bộ, Khoa Nông nghiệp đảm nhận đào tạo thêm các ngành mới gồm Thủy nông và cải tạo đất (1978), Cơ khí nông nghiệp (1978), Chế biến và bảo quản nông sản (1978), Kinh tế nông nghiệp (1979) và Thủy sản (1979).

Năm 1996, cùng với việc sắp xếp lại mạng lưới đại học trong cả nước, Khoa Nông nghiệp được xác lập trở lại trên cơ sở sát nhập các Khoa Trồng trọt, Chăn nuôi – Thú y, Thủy sản và Chế biến. Sự hợp nhất này giúp củng cố và phát huy sức mạnh liên ngành thông qua các mối liên kết trong đào tạo cũng như trong nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Từ năm 2002, do sự phát triển mạnh của ngành Thủy sản, Khoa Thủy sản được thành lập trở lại và tách ra khỏi Khoa Nông nghiệp.

Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, vai trò về đào tạo nguồn lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với đồng ruộng, nhà máy và bà con nông dân ngành nông nghiệp, Trường đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý, nổi bật nhất là tập thể Trường Nông nghiệp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn 1989-1999.

Xem tiếp...

  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook