TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                       Email 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  PGS.TS. Lê Văn Vàng
  Chức vụ: Trưởng Khoa
  E-mail: lvvang@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3730665

  - Phụ trách chung về các hoạt động của Khoa đối với Trường.
  - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác phát triển nguồn lực cán bộ và tài chính

  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Bảo vệ thực vật. Bộ môn Sinh lý - Sinh hóa, và bộ môn Khoa học cây trồng

  PGS.TS. Lý Nguyễn Bình
  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  E-mail: lnbinh@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3830789

  - Phụ trách công tác hợp tác quốc tế của Khoa, Hỗ trợ Trưởng Khoa chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể và công tác sinh viên.
  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Công nghệ thực phẩm và Tổ Văn phòng Khoa

  PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ
  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  E-mail: ntngu@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3830784

  - Phụ trách công tác đào tạo đại học và công tác phát triển trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Khoa.
  - Quản lý và xúc tiến các hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất dịch vụ.
  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Chăn nuôi, Bộ môn Thú Y, Trại NC&TNNN, Bệnh xá Thú y và Trung tâm dịch vụ KHNN

  PGS.TS. Châu Minh Khôi
  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  E-mail: cmkhoi@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3872060

  - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo Sau đại học của Khoa
  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Khoa học đất và  Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng.

Xem tiếp...

Stt Họ tên Ngày
sinh
Nữ Học hàm / Học vị Chuyên ngành
1 Châu Nguyễn Quốc Khánh 10/12/1984   Tiến sỹ Bảo vệ thực vật
2 Huỳnh Phước Mẫn 15/02/1985   Thạc sỹ Bảo vệ thực vật
3 Lê Minh Tường 01/05/1976   PGS Bảo vệ thực vật
4 Lê Phước Thạnh 07/06/1979   Tiến sỹ Công nghệ Sinh học
5 Lê Thanh Toàn 02/07/1983   Tiến sỹ Khoa học Cây trồng
6 Lê Thị Ngọc Xuân 10/03/1973 X Thạc sỹ Trồng trọt
7 Lê Văn Vàng 15/04/1972   PGS Nông nghiệp
8 Lăng Cảnh Phú 07/06/1966   Thạc sỹ KH Nông nghiệp
9 Nguyễn Chí Cương 16/02/1977   Thạc sỹ Bảo vệ thực vật
10 Nguyễn Thị Thu Nga 22/04/1975 X PGS Bảo vệ thực vật
11 Ngô Thành Trí 12/11/1972   Thạc sỹ Trồng trọt
12 Phạm Kim Sơn 13/09/1972   Tiến sỹ Bảo vệ thực vật
13 Trần Vũ Phến 08/10/1958   PGS Nông nghiệp
14 Trịnh Thị Xuân 20/10/1983 X Tiến sỹ Bảo vệ thực vật
15 Hồ Quảng Đồ 03/01/1963   PGS Chăn nuôi
16 Hồ Thanh Thâm 10/11/1980   PGS Chăn nuôi
17 Hồ Thiệu Khôi 13/04/1989   Thạc sỹ Dinh dưỡng gia súc
18 Lâm Phước Thành 28/02/1984   Tiến sỹ KT nuôi gia súc
19 Nguyễn Nhựt Xuân Dung 07/03/1960 X PGS Chăn nuôi
20 Nguyễn Thảo Nguyên 24/12/1986 X Tiến sỹ Động vật học
21 Nguyễn Thị Kim Khang 20/08/1973 X PGS Chăn nuôi
22 Nguyễn Thị Ngọc Linh 20/09/1988 X Tiến sỹ Chăn nuôi
23 Nguyễn Thị Thủy 14/07/1970 X PGS Chăn nuôi
24 Nguyễn Văn Hớn 11/06/1958   Tiến sỹ Chăn nuôi
25 Nguyễn Văn Thu 16/02/1955   GS Chăn nuôi
26 Phạm Ngọc Du 14/04/1964   Tiến sỹ KT Nông nghiệp
27 Phạm Tấn Nhã 21/09/1971   Tiến sỹ Chăn nuôi
28 Đỗ Võ Anh Khoa 25/05/1975   PGS Chăn nuôi
29 Nguyễn Thiết 24/12/1982   Tiến sỹ Sinh lý vật nuôi
30 Huỳnh Thị Phương Loan 23/01/1976 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm
31 Lâm Thị Việt Hà 05/02/1977 X Thạc sỹ Công nghệ Sinh học
32 Lý Nguyễn Bình 22/11/1967   PGS Công nghệ thực phẩm
33 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/10/1972 X Thạc sỹ Sinh hóa thực phẩm
34 Nhan Minh Trí 01/01/1973   PGS Công nghệ thực phẩm
35 Trần Thanh Trúc 11/02/1973 X PGS Công nghệ thực phẩm
36 Võ Tấn Thành 24/04/1962   PGS Công nghệ thực phẩm
37 Bùi Thị Quỳnh Hoa 20/01/1971 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm
38 Dương Thị Phượng Liên 12/07/1969 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm
39 Hồ Khánh Vân 21/08/1985 X Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
40 Nguyễn Công Hà 17/10/1974   PGS Công nghệ thực phẩm
41 Nguyễn Minh Thủy 27/06/1961 X GS Công nghệ thực phẩm
42 Nguyễn Nhật Minh Phương 22/09/1979 X Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
43 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền 11/08/1987 X Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
44 Nguyễn Văn Mười 10/07/1960   GS Công nghệ thực phẩm
45 Phan Nguyễn Trang 02/09/1985 X Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
46 Phan Thị Anh Đào 21/09/1980 X Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm
47 Phan Thị Thanh Quế 23/07/1974 X PGS Công nghệ thực phẩm
48 Tống Thị Ánh Ngọc 08/08/1977 X PGS Công nghệ thực phẩm
49 Đoàn Anh Dũng 10/03/1977   Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
50 Nguyễn Bảo Lộc 01/01/1976   Tiến sỹ Công nghệ thực phẩm
51 Nguyễn Châu Thanh Tùng 16/07/1976   Tiến sỹ Công nghệ Sinh học
52 Lưu Thái Danh 01/02/1975   Tiến sỹ Nông nghiệp
53 Nguyễn Thanh Tường 07/10/1965   Tiến sỹ Khoa học Cây trồng
54 Lê Việt Dũng 03/08/1960   PGS Nông nghiệp
55 Huỳnh Kỳ 28/09/1974   Tiến sỹ KT Di truyền& Sinh học phân tử
56 Nguyễn Lộc Hiền 02/09/1964   Tiến sỹ Chọn giống cây trồng
57 Nguyễn Phước Đằng 15/08/1955   Tiến sỹ Công nghệ Sinh học
58 Trần Thị Thanh Thủy 03/01/1967 X Tiến sỹ Chăn nuôi
59 Quan Thị Ái Liên 24/09/1984 X Tiến sỹ Trồng trọt
60 Võ Công Thành 08/12/1956   PGS Sinh học
61 Bùi Thị Cẩm Hường 29/09/1976 X Tiến sỹ Trồng trọt
62 Lê Vĩnh Thúc 23/04/1975   PGS Nông nghiệp
63 Trần Sỹ Hiếu 06/08/1983   Tiến sỹ Nông nghiệp
64 Trần Thị Bích Vân 18/02/1979 X Tiến sỹ Khoa học Cây trồng
65 Trần Văn Hâu 10/11/1958   GS Nông học
66 Lê Thanh Phong 08/05/1956   PGS Nông nghiệp
67 Phạm Văn Trọng Tính 26/10/1984   Thạc sỹ Trồng trọt
68 Nguyễn Huy Tài 26/08/1965   Thạc sỹ QLTNTN&NNBvững
69 Võ Thị Bích Thủy 05/02/1974 X Tiến sỹ Khoa học Cây trồng
70 Nguyễn Bá Phú 04/06/1958   Tiến sỹ Trồng trọt
71 Nguyễn Quốc Khương 08/05/1985   Tiến sỹ Vi sinh vật
72 Đỗ Thị Xuân 26/01/1978 X Tiến sỹ Vi sinh vật
73 Nguyễn Văn Sinh 10/06/1982   Tiến sỹ Sinh học
74 Châu Minh Khôi 24/05/1973   PGS Nông nghiệp
75 Tất Anh Thư 10/03/1971 X PGS Nông nghiệp
76 Dương Minh Viễn 10/02/1971   Tiến sỹ Nông hóa thổ nhưỡng
77 Nguyễn Khởi Nghĩa 04/12/1978   Tiến sỹ Vi sinh môi trường
78 Nguyễn Minh Phượng 07/07/1979 X Tiến sỹ QL Đất đai
79 Nguyễn Minh Đông 02/02/1979   Tiến sỹ Vi sinh vật
80 Nguyễn Thị Kim Phượng 12/08/1982 X Tiến sỹ Môi trường
81 Ngô Ngọc Hưng 21/10/1958   GS Nông nghiệp
82 Trần Văn Dũng 11/11/1968   PGS Nông học
83 Trần Kim Tính 04/04/1957   PGS Nông nghiệp
84 Nguyễn Đỗ Châu Giang 28/09/1977 X Thạc sỹ NN&QL Tài nguyên
85 Châu Thị Anh Thy 29/04/1984 X Tiến sỹ Vi sinh vật
86 Nguyễn Văn Quí 00/00/1977   Thạc sỹ Tài nguyên Đất
87 Trần Bá Linh 13/02/1976   Tiến sỹ QL Đất đai
88 Lê Văn Khoa 05/09/1960   PGS Nông nghiệp
89 Lê Bảo Long 24/09/1977   Tiến sỹ Trồng trọt
90 Lê Hồng Giang 01/08/1983 X Tiến sỹ Công nghệ Sinh học
91 Lê Minh Lý 07/11/1983 X Tiến sỹ Trồng trọt
92 Lê Văn Hòa 26/05/1959   GS Nông nghiệp
93 Mai Văn Trầm 08/08/1964   Thạc sỹ Trồng trọt
94 Nguyễn Văn Ây 22/10/1980   Tiến sỹ Công nghệ Sinh học
95 Phạm Thị Phương Thảo 02/07/1981 X Tiến sỹ Khoa học Cây trồng
96 Ngô Phương Ngọc 19/01/1989 X Tiến sỹ Khoa học Cây trồng
97 Lê Văn Bé 06/08/1962   PGS Nông nghiệp
98 Phan Thị Bích Trâm 11/05/1968 X Tiến sỹ Hóa Sinh
99 Phạm Phước Nhẫn 01/07/1974   PGS Nông nghiệp
100 Nguyễn Trọng Ngữ 05/05/1975   PGS Chăn nuôi
101 Vũ Ngọc Minh Thư 28/10/1987 X Tiến sỹ Công nghệ Sinh học
102 Bùi Thị Lê Minh 08/11/1976 X Tiến sỹ Thú y
103 Châu Thị Huyền Trang 20/07/1978 X Thạc sỹ Bệnh lý học
104 Huỳnh Ngọc Trang 06/05/1979 X Thạc sỹ Thú y
105 Hồ Thị Việt Thu 10/06/1960 X PGS Thú y
106 Lý Thị Liên Khai 08/01/1961 X PGS Thú y
107 Nguyễn Hồ Bảo Trân 13/06/1987 X Thạc sỹ Sinh học phân tử
108 Nguyễn Hữu Hưng 11/03/1956   PGS Thú y
109 Nguyễn Khánh Thuận 24/06/1988   Tiến sỹ Thú y
110 Nguyễn Phúc Khánh 16/06/1984   Tiến sỹ Vắcxin & chữa bệnh
111 Nguyễn Thanh Lãm 01/10/1985   Tiến sỹ Thú y
112 Nguyễn Thu Tâm 14/11/1976 X Tiến sỹ Thú y
113 Nguyễn Thị Bé Mười 15/08/1976 X Tiến sỹ Thú y
114 Nguyễn Vĩnh Trung 06/04/1983   Thạc sỹ Thú y
115 Phạm Hoàng Dũng 25/11/1962   Thạc sỹ Thú y
116 Trần Ngọc Bích 28/05/1968   PGS Thú y
117 Trần Thị Thảo 24/01/1970 X Tiến sỹ Bệnh lý học
 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

 

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn