CTU          English

 

LỊCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 04 NĂM 2024

NGÀNH: CHĂN NUÔI

KHÓA: 29 (2022-2024)

STT

Họ và tên

MSHV

Tên luận văn

Người hướng dẫn

Ngày

Giờ

Địa điểm

1

Nguyễn Thị Kim Khoa

M0222004

Ảnh hưởng của gen PRL, IGF1 và VIPR1 đến một số chỉ tiêu sinh sản của gà Ác

TS. Lê Thanh Phương

PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy

26/4/2024

8h00

Phòng họp/TNN

2

Trần Thị Ngọc Hân

M0222003

Phân tích mối liên quan giữa các đa hình gen DRD2, NPY và INHA đến một số chỉ tiêu sinh sản của gà Ác

TS. Lê Thanh Phương

PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy

 

26/4/2024

9h30

Phòng họp/TNN

3

Trần Long Hải

M0222002

Ảnh hưởng của các mức đạm thô và năng lượng trao đổi trong khẩu phần lên chất lượng tinh trùng của thỏ đực lai (New Zealand White (♂) x Địa phương (♀))

TS. Trương Thanh Trung

26/4/2024

8h00

B007/TNN

4

Nguyễn Thị Huỳnh Anh

M0222001

Ảnh hưởng của bổ sung tannin và protease lên năng suất sinh trưởng và sinh sản của cút Nhật Bản

TS. Trần Thị Thúy Hằng

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang

26/4/2024

9h30

B007/TNN

LỊCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2024

NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT

KHÓA: 27 (2020-2022) và 28 (2021-2023)

HỘI ĐỒNG BỆNH CÂY

STT

Họ và tên

MSHV

Tên luận văn

Người hướng dẫn

Ngày

Giờ

Địa điểm

1

Nguyễn Hữu Rộng

M1020014

Đánh giá hiệu quả của thuốc trừ sâu sinh học trong phòng trừ rầy nâu Nilaparvata lugens (Homoptera: Delphacidae) hại lúa tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

TS. Phạm Kim Sơn

29/02/2024

8:00

Hội trường B007/TNN

2

Triệu Xuân Thương

M1021016

Nghiên cứu khả năng ức chế cỏ dại ruộng lúa của dịch trích sao nhái (Cosmos spp.)

TS. Hồ Lệ Thi

29/02/2024

9:00

Hội trường B007/TNN

3

Lê Minh Tân

M1020015

Đặc điểm hình thái và sinh học phân tử của các chủng nấm Colletotrichum spp. Gây hại trên xoài và nghiên cứu phòng trị bệnh bằng biện pháp hoá học trong điều kiện phòng thí nghiệm

TS. Lê Phước Thạnh

29/02/2024

14:00

Hội trường B007/TNN

4

Phạm Thanh Nam

M1021011

Đặc điểm hình thái và sinh học phân tử của các chủng Phytophthora spp. và Pythium spp. phân lập trên mẫu bệnh và đất trồng bưởi năm roi tại xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

TS. Lê Phước Thạnh

29/02/2024

15:00

Hội trường B007/TNN

 

LỊCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 02 NĂM 2024

NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRÔNG

KHÓA: 28 (2021-2023)

 

STT

Họ và tên

MSHV

Tên luận văn

Người hướng dẫn

Ngày

Giờ

Địa điểm

1

Kiều Phước Nguyễn

M10121019

Ảnh hưởng của các nguồn dinh dưỡng tự nhiên thay thế trong môi trường nuôi cấy chìm đến sinh khối và thành phần dược tính của nấm Linh chi (Ganoderma lucidum)

TS. Bùi thị Cẩm Hường

29/02/2024

13:30

E003/TNN

LỊCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2023

NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG

KHÓA: 28 (2021-2023)

STT

Họ và tên

MSHV

Tên luận văn

Người hướng dẫn

Ngày

Giờ

Địa điểm

1

M0121017

Nguyễn Thiên Minh

Ảnh hưởng của nồng độ mặn đến sinh trưởng và khả năng chịu mặn của các giống đậu nành triển vọng

TS. Nguyễn Châu Thanh Tùng

26/11/2023

8:00

Phòng họp Trường Nông nghiệp

LỊCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2023

NGÀNH: CHĂN NUÔI

KHÓA: 28 (2021-2023)

STT

Họ và tên

MSHV

Tên luận văn

Người hướng dẫn

Ngày

Giờ

Địa điểm

1

Lâm Thị Hon

M0221001

Ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp và rau xanh lên khả năng sinh trưởng và thành phần dinh dưỡng của Dế

TS. Lê Thanh Phương

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang

 

 

11/11/2023

7:30

E003/TNN

2

Nguyễn Minh Thư

M0221002

Hiện trạng chăn nuôi và ảnh hưởng của khẩu phần phối trộn hoàn toàn (TMR) từ nguồn nguyên liệu địa phương lên khả năng sinh trưởng của bò thịt tại tỉnh Trà Vinh

PGS.TS Hồ Thanh Thâm

11/11/2023

9h00

E003/TNN

3

Lý Mạnh Thường

M0221003

Nghiên cứu bổ sung tấm ủ men rượu trong khẩu phần đến tăng trưởng, sự tiêu hóa dưỡng chất và chỉ tiêu sinh hóa máu của thỏ New Zealand.

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

11/11/2023

10h30

E003/TNN