CTU       English

Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự buổi báo cáo seminar cấp Khoa với thông tin như sau:
- Tên báo cáo:"TỔNG QUAN VỀ TÍNH ĐỐI KHÁNG THỰC VẬT (ALLELOPATHY) VÀ CHẤT ĐỐI KHÁNG (ALLELOCHEMICALS) TRONG QUẢN LÝ CỎ DẠI"
- Báo cáo viên: TS. Hồ Lệ Thi
- Thời gian báo cáo: 8g ngày 4/5/2022
- Địa điểm: Phòng 201/KNNghiep

Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự báo cáo seminar cấp Khoa
- Tên báo cáo: Ảnh hưởng của vitamin E lên chất lượng và thời gian bảo quản tinh trùng ở gà trống
Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang
Thời gian: 16h00 ngày 4 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: 101/KNNghiep


Tên báo cáo:Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường; sự sinh trưởng và phát triển đến chất chuyển hóa thứ cấp trong cây dược liệu.       
- Báo cáo viên: TS. Bùi Thị Cẩm Hường
- Thời gian: 8 giờ, thứ 6 ngày 13/05/2022.
- Địa điểm: Phòng 201/KNNghiệp
 Tên báo cáo: Sự nhiễm tuyến trùng kí sinh ở cây sầu riêng     
- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Bá Phú
- Thời gian: 9 giờ, thứ 6 ngày 13/05/2022.
- Địa điểm: Phòng 201/KNNghiệp
Kính mời quý thầy cô dành chút thời gian tham dự buổi báo cáo seminar cấp Khoa:
1. Tên Seminar:  Sử dụng dịch trích thực vật ngăn ngừa mầm bệnh hại lúa (vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae, nấm cháy lá lúa Pyricularia oryzae).
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Chí Cương
Thời gian: 14:00 ngày 19/05/2022
Địa điểm: Hội trường 007KNN
2. "Bọ cuốn lá, Apoderus notatus (Coleoptera: Attelabidae) dịch hại mới trên một số loại cây ăn trái tại ĐBSCL"
Báo cáo viên: TS. Châu Nguyễn Quốc Khánh
Thời gian báo cáo: 15 giờ ngày 19/5/2022
Địa điểm: Hội trường 007 

Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự các báo cáo seminar cấp Khoa
  1. Tên Chuyên đề: Ảnh hưởng biện pháp tưới nước kết hợp phủ liếp đến sinh trưởng và năng suất kiệu (allium chinense) tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Báo cáo viên:  TS. Võ Thị Bích Thủy
Thời gian: 14:00, thứ 2 ngày 25/4/2022
Địa điểm: Phòng 201/KNN

Xem tiếp...

Kính mời quý thầy cô dành chút thời gian tham dự buổi báo cáo seminar cấp khoa với thông tin như sau
Tên báo cáo: Nghiên cứu về tập tính làm tổ đẻ của gà sinh sản nuôi công nghiệp
+ Báo cáo viên: TS. Phạm Ngọc Du
+ Thời gian:    13g30 ngày 30/03/2022
+ Địa điểm: Phòng 108/KNNghiệp

Xem tiếp...

* Tên báo cáo: Hiệu quả của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía trong cung cấp ALA (5-aminolevulinic acid) và hỗ trợ sinh trưởng và năng suất lúa trong điều kiện mặn.

+ Báo cáo viên: TS. Nguyễn Quốc Khương

+ Thời gian báo cáo: 7:30 phút thứ hai ngày 29/11/2021.

+ Link báo cáo: meet.google.com/wyh-uwne-ffp.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830814.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook