CTU          English

NHÂN SỰ VĂN PHÒNG TRƯỜNG

- TS. Châu Thị Anh Thy
- Chức vụ: Chánh Văn phòng
- Email: ctathy@ctu.edu.vn

- Phụ trách chung các hoạt động của Văn phòng
- Phụ trách Hợp tác Quốc tế & Quản lý dự án
- Phụ trách các bộ phận/ tổ thuộc Văn phòng Trường
    + Bộ phận văn phòng, thiết bị, giám thị, website, Tivi
    + Tổ thư viện
    + Tổ bảo vệ
    + Các trợ lý thuộc Văn phòng Trường

 

- Ths. Nguyễn Quang Dũng
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- Email: nqdung@ctu.edu.vn

- Phụ trách cảnh quan, cây cảnh, tổ vệ sinh và Công đoàn đơn vị
- Phụ trách hộp thư điện tử của Khoa
- Thay mặt Chánh Văn phòng để xử lý điều hành công việc của Tổ Văn phòng Khoa khi Chánh VPT đi vắng
- Trợ lý giáo vụ Đại học
    + Phụ trách giáo vụ hệ chính quy
    + Phụ trách giáo vụ hệ liên thông
    + Phụ trách giáo vụ hệ vừa làm vừa học
    + Phụ trách giáo vụ hệ từ xa
    + Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng CTĐT
- TS Bùi Thị Lê Minh
- Chức vụ: Trợ lý giáo vụ Sau Đại học
- Email: btlminh@ctu.edu.vn
    + Phụ trách giáo vụ đào tạo thạc sĩ
    + Phụ trách giáo vụ đào tạo tiến sĩ
- TS Trần Bá Linh
- Email: tblinh@ctu.edu.vn
- Trợ lý Tổ chức
- Lê Thị Bích Phương
- Email: bichphuong@ctu.edu.vn
- Thư ký Ban Chủ nhiệm Khoa
- Trợ lý Tài chính
- TS. Lê Minh Tường
- Email: lmtuong@ctu.edu.vn
- Trợ lý Nghiên cứu Khoa học
- Nguyễn Tri Khương
- Email: ntkhuong@ctu.edu.vn
- Quản trị thiết bị - Bảo hộ An toàn lao động
- Đinh Thị Hoa
- Email: dinhthihoa@ctu.edu.vn
- Trợ lý Công tác Sinh viên
- Văn thư

 

- Trần Minh Tùng
- Email: tmtung@ctu.edu.vn

- Cán bộ kỹ thuật
- Webmaster 
- Phụ trách xếp thời khóa biểu
- Phụ trách điểm M (Miễn) và điểm I
- Phụ trách nhà học
- Nguyễn Hồ Hạ Nguyên
- Email:nhhnguyen@ctu.edu.vn
- Thư Viện
- Cao Thị Sáng
- Email: ctsang@ctu.edu.vn
- Nhân viên Thư viện
- Mai Chí Hiếu
- Tổ trưởng Tổ bảo vệ
- Nguyễn Tiến Dũng
- Nhân viên Bảo vệ
- Cn. Đỗ Hoàng Phúc
- Nhân viên Bảo vệ
- Nguyễn Thị Bích Đào
- Tổ trưởng Tổ vệ sinh
- Nguyễn Thị Thu Thảo - Nhân viên vệ sinh
- Nguyễn Thị Phượng - Nhân viên vệ sinh
- Chiêm Kim Phượng - Nhân viên vệ sinh

 

 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook