•  
  •              BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT
  •                         Department of Plant Protection

Danh sách đề cương học phần chi tiết chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Bảo Vệ Thực Vật.

No. Mã số HP Tên học phần
1 NN903 Phương pháp viết báo cáo khoa học và luận án
2 NN907 Thâm cứu sinh lý và sinh thái Nấm gây hại cây trồng
3 NN908 Thâm cứu sinh lý và sinh thái Côn trùng gây hại câu trồng
4 NN909 Thâm cứu về chiến lược quản lý Cỏ dại
5 NN910 Thâm cứu chiến lược quản lý Bệnh gây gại cây trồng
6 NN911 Thâm cứu chiến lược quản lý Côn trùng gây hại cây trồng
7 NN912 Phương pháp phân tích hóa học hiện đại trong nghiên cứu Bảo Vệ Thực Vật
8 NN936 Tương tác giữa cây trồng và dịch hại

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Ngành: Bảo vệ Thực Vật (Plant Protection)                 Mã ngành: 7620112 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm                                          Danh hiệu: Kỹ sư

Đơn vị quản lý: Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo

           Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo vệ Thực vật có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan hành chính, quản lý chuyên ngành Kiểm dịch và Bảo vệ Thực vật. Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Bảo vệ Thực vật, Môi trường, Nông nghiệp, và các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra còn có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành Bảo vệ Thực vật trong các Trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học trong và ngoài nước.

2. Chương trình Đào tạo Khoá Ngành Bảo vệ Thực Vật - Khoa Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ.

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email