•  
  •              BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT
  •                         Department of Plant Protection

Danh sách đề cương học phần chi tiết chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Bảo Vệ Thực Vật.

No. Mã số HP Tên học phần
1 NN903 Phương pháp viết báo cáo khoa học và luận án
2 NN907 Thâm cứu sinh lý và sinh thái Nấm gây hại cây trồng
3 NN908 Thâm cứu sinh lý và sinh thái Côn trùng gây hại câu trồng
4 NN909 Thâm cứu về chiến lược quản lý Cỏ dại
5 NN910 Thâm cứu chiến lược quản lý Bệnh gây gại cây trồng
6 NN911 Thâm cứu chiến lược quản lý Côn trùng gây hại cây trồng
7 NN912 Phương pháp phân tích hóa học hiện đại trong nghiên cứu Bảo Vệ Thực Vật
8 NN936 Tương tác giữa cây trồng và dịch hại

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

Ngành: Bảo vệ Thực Vật (Plant Protection)                 Mã ngành: 7620112 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm                                          Danh hiệu: Kỹ sư

Đơn vị quản lý: Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo

           Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo vệ Thực vật có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan hành chính, quản lý chuyên ngành Kiểm dịch và Bảo vệ Thực vật. Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Bảo vệ Thực vật, Môi trường, Nông nghiệp, và các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra còn có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành Bảo vệ Thực vật trong các Trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học trong và ngoài nước.

2. Chương trình Đào tạo Khoá Ngành Bảo vệ Thực Vật - Khoa Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ.

Chuyên mục phụ

Mục tiêu:

Chương trình đào tạo thạc sĩ bảo vệ thực vật theo định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức về bảo vệ thực vật vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chương trình đào tạo thạc sĩ bảo vệ thực vật theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Điều kiện dự thi:

Ngành đúng, phù hợp: Bảo vệ thực vật.

Ngành gần: Khuyến nông, Nông học, Khoa học cây trồng, Công nghệ giống cây trồng, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Phát triển nông thôn (Bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển).

Thời gian đào tạo: 2 năm

Danh hiệu khoa học: Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email