CTU          English

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪNG NGÀNH

VIDEO CLIP GIỚI THIỆU NGÀNH

 - Chương trình đào tạo từ Khóa 46 đến Khóa 47

 - Chương trình đào tạo Khóa 45

 - Chương trình đào tạo từ Khóa 36 đến Khóa 39

» Chương trình đào tạo từ Khóa 46 đến Khóa 47

» Chương trình đào tạo từ Khóa 40 đến Khóa 44

» Chương trình đào tạo từ Khóa 36 đến Khóa 39

 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook