TRẠI NGHIÊN CỨU & THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

 

Trại NC & Thực nghiệm nông nghiệp

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Trại nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp (Trại NC&TNNN) được thành lập vào ngày 12 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số 1651/QĐ-ĐHCT Ngày 12-09-2007 trên cơ sở sáp nhập Trại thực nghiệm Giống cây trồng thuộc Bộ môn Khoa học Cây trồng, Trại Thực nghiệm Thú y thuộc Bộ môn Thú y và một phần của Trại Chăn nuôi thuộc Bộ môn Chăn nuôi. Khi nhận bàn giao tổng diện tích trại khoảng 4 ha bao gồm 2 cơ sở: Vườn quả cũ và Trại trẻ mồ côi. Sauk hi nhận bàn giao Trại kết hợp với Ban chủ nhiệm khoa Nông nghiệp và SHƯD quy hoạch lại diện tích giáp ranh với Khoa NN để phân lại cho các bộ môn trong khoa có đất làm thí nghiệm và thực tập giảng dạy. Trại chỉ quản lý các khu vườn tiêu bản và vườn cây ăn trái để sinh viên vào thực tập môn học và làm đề tài tốt nghiệp.

Mục đích phát triển trại

- Thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ bền vững cho học tập

- Nơi thực tập tốt nghiệp và rèn luyện tay nghề cho sinh viên theo hướng nông nghiệp bền vững …

- Bảo quản và duy trì các giống cây ăn trái làm vườn cây tiêu bản cho sinh viên thực tập.

Công tác đào tạo

  1. Bậc Đại học

- Trại NC & TNNN là nơi để thầy cô giáo trong Khoa NN và Khoa Môi trường & TNTN hướng dẫn thực tập cho sinh viên. Các bộ môn trong Khoa NN đến để giảng dạy thực tập trên cở sở các vườn cây tiêu bản, các khu vực thí nghiệm nhỏ về chăn nuôi, thú y. Mỗi năm các Bộ môn Thú y, Bộ môn Chăn nuôi, Bộ môn Di truyền Giống Nông nghiệp, Bộ môn Khoa học Cây trồng, Bộ môn Sinh lý Sinh hóa sử dụng mẫu vật trong trại để giảng dạy thực tập.

- Trại NC & TNNN còn tiếp nhận các sinh viên đến làm đề tài tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các thầy cô ở các bộ môn trong Khoa NN về các lãnh vực Trồng trọt, Nông học, Hoa viên – Cây cảnh, Chăn nuôi, Thú y, Nông nghiệp sạch, Sư phạm Sinh, Sinh học, Công nghệ Sinh học.

  1. Bậc Sau Đại học

- Đối với sinh viên Cao học, Trại NC & TNNN cũng tiếp nhận các sinh viên Cao học đến làm đề tài tốt nghiệp về các lãnh vực Trồng trọt, Công nghệ Sinh học và Chăn nuôi.

DANH SÁCH CÁN BỘ

TRẠI NGHIÊN CỨU & THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Huy Tài

1774

TrưởngTrại

0972595065

nhtai@ctu.edu.vn

2

Trần Văn Chảnh

2031

Kỹ thuật viên

0932.901706

 

3

Phạm Thị Ngọc Dưỡng

2032

Nhân viên phục vụ

Tổ trưởng Công đoàn

0979.993211

ptnduong@ctu.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc Toàn

2033

Nhân viên phục vụ

0126.8086983

 

5

DươngTrường Giang

9538

Bảo vệ

0164.8944034

 

 

Giới thiệu

Trại nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp (Trại NC&TNNN) được thành lập vào ngày 12 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số 1651/QĐ-ĐHCT Ngày 12-09-2007 trên cơ sở sáp nhập Trại thực nghiệm Giống cây trồng thuộc Bộ môn Khoa học Cây trồng, Trại Thực nghiệm Thú y thuộc Bộ môn Thú y và một phần của Trại Chăn nuôi thuộc Bộ môn Chăn nuôi. Khi nhận bàn giao tổng diện tích trại khoảng 4 ha bao gồm 2 cơ sở: Vườn quả cũ và Trại trẻ mồ côi. Sauk hi nhận bàn giao Trại kết hợp với Ban chủ nhiệm khoa Nông nghiệp và SHƯD quy hoạch lại diện tích giáp ranh với Khoa NN để phân lại cho các bộ môn trong khoa có đất làm thí nghiệm và thực tập giảng dạy. Trại chỉ quản lý các khu vườn tiêu bản và vườn cây ăn trái để sinh viên vào thực tập môn học và làm đề tài tốt nghiệp.

Mục đích phát triển trại

  1. - Thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ bền vững cho học tập

    - Nơi thực tập tốt nghiệp và rèn luyện tay nghề cho sinh viên theo hướng nông nghiệp bền vững …

    - Bảo quản và duy trì các giống cây ăn trái làm vườn cây tiêu bản cho sinh viên thực tập.

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email