DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO HỌC PHẦN
Năm học: 2021-2022 Học kỳ: 3
             
STT Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Số nhóm Số đã ĐK Tổng sỉ số
1 NN100 Kỹ năng mềm 2 2 120 120
2 NN111 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nông nghiệp 2 1 91 91
3 NN134 Anh văn chuyên môn - KHCT 2 1 20 13
4 NN164 Đồ án Kỹ thuật thực phẩm 2 1 90 26
5 NN206 TT. Kỹ thuật thực phẩm (nhà máy) 2 1 320 307
6 NN213 TT. Công nghệ thực phẩm (nhà máy) 3 1 300 288
7 NN214 TT. Công nghệ thực phẩm (PTN) 3 3 150 80
8 NN348 Thực hành Thú y cơ sở 2 6 240 222
9 NN391 Thực tập cơ sở - KHCT 2 1 60 7
10 NN566 Thực tập giáo trình - RHQ&CQ 2 1 20 14
11 NS138 Thực tập thiết bị chế biến thực phẩm (nhà máy) 3 1 40 17
12 NS220 Thực tập hoạt động sau thu hoạch (ngoài Trường) 2 1 70 66
13 NS287 Thực tập nhận thức ngành nghề - ngoài trường 2 1 130 121
14 NS317H Thực tập công nghệ chế biến thực phẩm (nhà máy) 3 1 40 30
15 NS350 Thực hành trang trại 5 1 210 195
16 NS351 Thực hành bệnh xá 5 1 240 223
17 NS354 Niên luận - TY 1 1 10 2
18 NS390 Thực tập kỹ thuật sau thu hoạch (Nhà máy) 3 1 40 37
19 NS394 Luận văn tốt nghiệp - CNSTH 10 1 1 1
20 NS400 Thực tập cơ sở - SHƯD 3 1 50 40
21 NS436 Thực tập rèn nghề Nông nghiệp công nghệ cao 3 1 30 25
22 NS438 Thực tập cơ sở - KHCT 3 1 50 41
23 NS439 Thực tập cơ sở - GCT 3 1 60 50
24 NS440 Thực tập kỹ thuật cơ sở công nghệ thực phẩm 3 1 40 11
25 NS441 Thực tập cơ sở CNSTH (nhà máy) 3 1 40 33
26 NS442 Thực tập cơ sở - BVTV 3 3 165 162
27 NS444 Thực tập thực tế 1 3 1 130 115
28 NS445 Thực tập thực tế 2 4 1 80 76
29 NS446 Thực tập thực tế 3 5 1 70 68
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook