CTU       English

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUI 2022
Mã trường tuyển sinh: TCT
(Nhấp vào các thông tin bên dưới để xem chi tiết)

 Trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook truy cập link: facebook.com/ctu.tvts 

Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 Khoa Nông nghiệp Chương trình đào tạo và video clip  các ngành thuộc Khoa Nông nghiệp             Tuyển sinh             Đại học Cần Thơ   Chương trình trao đổi sinh viên 
 
Stt Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
18 TN033 Tin học căn bản (*) 1
19 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
20 ML014 Triết học Mác - Lênin 3
21 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
22 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
23 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
24 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
25 KL001 Pháp luật đại cương 2
26 ML007 Logic học đại cương 2
27 XH028 Xã hội học đại cương 2
28 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
29 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
30 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
31 KN001 Kỹ năng mềm 2
32 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
33 TN025 Sinh học đại cương A1 2
34 TN027 TT. Sinh học đại cương A1 1
35 TN021 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 2
36 TN022 TT. Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 1
37 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 2
38 TN015 TT. Cơ nhiệt đại cương 1
39 NN123 Sinh hóa B 2
40 NN124 TT. Sinh hóa 1
41 NN129 Sinh lý thực vật B 2
42 NN130 TT. Sinh lý thực vật 1
43 NN276 Nguồn gốc và phân loại đất 2
44 NN540 Khảo sát lập bản đồ đất 2
45 NS381 Vi sinh vật trong nông nghiệp 2
46 NN541 Hoá lý đất 3
47 NS242 Công nghệ sản xuất phân bón cơ bản 2
48 CN340 Quản lý sản xuất công nghiệp 3
49 NN200 Sinh thái đất 2
50 NN376 Dinh dưỡng cây trồng 2
51 NN143 Hóa bảo vệ thực vật B 2
52 NS105 Bệnh cây đại cương 3
53 NN184 Xác suất thống kê và phép thí nghiệm - KHCT 3
54 NN486 Hệ sinh thái đất ngập nước 2
55 NN378 IPM trong bảo vệ thực vật 2
56 NN178 Côn trùng đại cương 3
57 NN377 Hệ thống canh tác 2
58 NN371 Cây rau 2
59 NN369 Cây lúa 2
60 NN370 Cây màu 2
61 NN361 Cây ăn trái 2
62 NN362 Cây công nghiệp dài ngày 2
63 NN542 Phì nhiêu đất 3
64 NN384 Ô nhiễm đất đai 2
65 NS299 Suy thoái đất và biện pháp cải thiện 3
66 NS211 Phân bón và khuyến cáo bón phân 2
67 NS249 Đánh giá chất lượng đất 2
68 NN491 Quan hệ đất - nước - cây trồng 2
69 NN292 Thực tập thực tế - KHD 2
70 NS262 Mô hình hóa trong sử dụng đất và phân bón 2
71 NN539 Biến đổi khí hậu và sử dụng đất 2
72 NN161 Anh văn chuyên ngành khoa học đất 2
73 NS437 Thực tập rèn nghề - KHD 3
74 NN111 Phương pháp nghiên cứu khoa học - nông nghiệp 2
75 NS399 Ứng dụng vi sinh trong xử lý ô nhiễm hữu cơ 2
76 NS257 Khảo nghiệm và kiểm định phân bón 2
77 NS243 Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ 3
78 NN531 Phân hữu cơ vi sinh 2
79 NN326 Khuyến nông 2
80 NN286 Nông nghiệp sạch và bền vững 2
81 NN546 Đất Việt Nam và đất thế giới 2
82 NS272 Quy định trong sản xuất và kinh doanh phân bón 2
83 KT360 Quản trị sản xuất 3
84 NN288 Viễn thám đại cương 2
85 KT007 Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 2
86 CN004 Khí tượng thủy văn 2
87 NS508 Luận văn tốt nghiệp - KHD 14
88 NS432 Tiểu luận tốt nghiệp - KHD 6
89 NN507 Đánh giá và phân tích số liệu đất, phân và cây 2
90 MT340 Quản lý tài nguyên nước 2
91 NN245 Hệ thống thông tin địa lý - GIS 2
92 NS294 Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đất và bón phân 2
         
    Tổng số học phần: 92  
Download CTĐT dạng file .PDF
Bản mô tả CTĐT
     
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

5017450
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
13980
100445
5017450
  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook