CTU       English

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 Tầm nhìn: Khoa Nông nghiệp là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và thế giới vào năm 2030.

 Vision: The College of Agriculture targets to be one of the leading institutions in education, scientific research and technology transfer in the fields of agriculture in Vietnam and the world in 2030.

  Sứ mệnh: Khoa Nông nghiệp là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quốc tế.

  Mission: The College of Agriculture strives to be the leading institution for education, research and technology transfer, making significant contributions to the development of high quality human resources and the advancements of science and technology to cater for the national and international socio-economic development.

 
Stt Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
18 TN033 Tin học căn bản (*) 1
19 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
20 ML014 Triết học Mác - Lênin 3
21 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
22 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
23 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
24 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
25 KL001 Pháp luật đại cương 2
26 KN001 Kỹ năng mềm 2
27 ML007 Logic học đại cương 2
28 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
29 XH028 Xã hội học đại cương 2
30 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
31 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
32 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
33 TN025 Sinh học đại cương A1 2
34 TN027 TT. Sinh học đại cương A1 1
35 TN021 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 2
36 TN022 TT. Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 1
37 TN059 Toán cao cấp B 3
38 NN123 Sinh hóa B 2
39 NN124 TT. Sinh hóa 1
40 NS381 Vi sinh vật trong nông nghiệp 2
41 NN126 Di truyền học đại cương 2
42 NN127 TT. Di truyền học đại cương 1
43 NN129 Sinh lý thực vật B 2
44 NN130 TT. Sinh lý thực vật 1
45 MT110 Hệ sinh thái nông nghiệp 2
46 NN111 Phương pháp nghiên cứu khoa học- nông nghiệp 2
47 NN184 Xác suất thống kê và phép thí nghiệm - KHCT 3
48 NN178 Côn trùng đại cương 3
49 NS105 Bệnh cây đại cương 3
50 NN131 Thổ nhưỡng B 2
51 NN376 Dinh dưỡng cây trồng 2
52 NN529 Phì nhiêu đất B 2
53 NN369 Cây lúa 2
54 NN361 Cây ăn trái 2
55 NN370 Cây màu 2
56 NN371 Cây rau 2
57 NN362 Cây công nghiệp dài ngày 2
58 NN363 Cây công nghiệp ngắn ngày 2
59 NS102 Cây hoa kiểng 2
60 NS301 Côn trùng hại cây trồng 1 3
61 NS293 Bệnh hại cây trồng 1 3
62 NN414 Cỏ dại 2
63 NN138 Hóa bảo vệ thực vật A 3
64 NN416 Động vật hại trong nông nghiệp 2
65 NN427 Phòng trừ sinh học côn trùng 2
66 NN429 Phòng trừ sinh học bệnh cây trồng 2
67 NS304 IPM trong bảo vệ thực vật 1 2
68 NN420 Thực tập giáo trình - BVTV 2
69 NS442 Thực tập cơ sở - BVTV 3
70 NN513 Công nghệ sinh học trong Bảo vệ thực vật 2
71 NS238 Côn trùng gây hại sau thu hoạch 2
72 NS307 Tuyến trùng nông nghiệp 2
73 NS308 Phương pháp giám định côn trùng hại cây trồng 2
74 NS309 Phương pháp giám định bệnh hại cây trồng 2
75 NS310 Virút hại thực vật 2
76 NN434 Bệnh sau thu hoạch 2
77 NS311 Anh văn chuyên môn - BVTV 2
78 XH019 Pháp văn chuyên môn - KH&CN 2
79 NS227 Bảo vệ thực vật trong canh tác hữu cơ 2
80 NS246 Công nghệ sinh thái trong bảo vệ thực vật 2
81 NS228 Bảo vệ thực vật trong nông nghiệp công nghệ cao 2
82 NS264 Nông nghiệp công nghệ cao 2
83 NS312 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2
84 NN435 Côn trùng trong kho vựa 2
85 NN483 Bệnh và côn trùng hại cây rừng 2
86 NN428 Vi sinh vật và chuyển hóa vật chất trong đất 2
87 TN340 Nuôi cấy mô thực vật 2
88 NN432 Chọn giống cây trồng trong bảo vệ thực vật 2
89 NN390 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 2
90 NN326 Khuyến nông 2
91 PD315 Quản trị nông trại 2
92 KT007 Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 2
93 CN004 Khí tượng thủy văn 2
94 KT396 Marketing nông nghiệp 2
95 NS313 Kỹ năng giao tiếp trong nông nghiệp 2
96 NN425 Ứng dụng GIS và Viễn thám trong BVTV 2
97 NS501 Luận văn tốt nghiệp - BVTV 14
98 NS425 Tiểu luận tốt nghiệp - BVTV 6
99 NS314 Côn trùng hại cây trồng 2 3
100 NN286 Nông nghiệp sạch và bền vững 2
101 NS315 Bệnh hại cây trồng 2 4
102 NS316 Cỏ dại 2 3
103 NS317 IPM trong bảo vệ thực vật 2 4
         
    Tổng số học phần: 103  
Download CTĐT dạng file .PDF
Bản mô tả CTĐT
       
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

3467448
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
3449
11038
3467448

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn