CTU       English

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUI 2022
Mã trường tuyển sinh: TCT
(Nhấp vào các thông tin bên dưới để xem chi tiết)

 Trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook truy cập link: facebook.com/ctu.tvts 

Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 Khoa Nông nghiệp Chương trình đào tạo và video clip  các ngành thuộc Khoa Nông nghiệp             Tuyển sinh             Đại học Cần Thơ   Chương trình trao đổi sinh viên 

--> Quyết định điều chỉnh mã số học phần

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Công nghệ sau thu hoạch
(Nhấp vào các môn học bên dưới để xem đề cương chi tiết)
Stt Tên môn học TC BB
1 ML605 Triết học 3 x
2 CSS613 Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao 2 x
3 NNP609 Vi sinh vật học thực phẩm nâng cao 2 x
4 NNP610 Hóa sinh thực phẩm nâng cao 2 x
5 NNP611 Kỹ thuật các quá trình chế biến thực phẩm nâng cao 2 x
6 NNH611 Tính chất vật lý nông sản thực phẩm 2  
7 NNP613 Quản lý chuỗi giá trị thực phẩm 2  
8 NN788 An toàn và quản lý chất lượng nông sản 2  
9 NNH612 Kỹ thuật bao gói nông sản nâng cao 2  
10 NNH618 Thống kê sinh học nâng cao 2  
11 NNH610 Máy và thiết bị sau thu hoạch nông sản 2  
12 NNP620 Công nghệ sau thu hoạch chuỗi sản xuất rau quả 3 x
13 NNP621 Công nghệ sau thu hoạch chuỗi sản xuất ngũ cốc 3 x
14 NNP622 Công nghệ sau thu hoạch chuỗi sản xuất thịt gia súc, gia cầm 3 x
15 NNP623 Công nghệ sau thu hoạch chuỗi sản xuất thủy sản 3 x
16 NNP614 Kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế biến thực phẩm 2 x
17 NNH608 Thực tập chuyên ngành ngoài trường 2 x
18 NNP619 Sinh hoạt học thuật 2  
19 NNH613 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nông sản sau thu hoạch 2  
20 NN668 Global-GAP 2  
21 NNH614 Sinh lý và sinh hóa nông sản sau thu hoạch 2  
22 NNH615 Kỹ thuật sấy nông sản 2  
23 NN796 Sản xuất sạch hơn 2  
24 NNP616 Quá trình nhiệt độ cao trong chế biến thực phẩm 2  
25 NN672 Quá trình nhiệt độ thấp trong chế biến thực phẩm 3  
26 TNH603 Các phương pháp thử nghiệm sinh học 3  
27 NNH616 Kỹ thuật xử lý phụ phế phẩm nông nghiệp 3  
28 NNH617 Thông gió và bảo quản nông sản thực phẩm 3  
29 NNH000 Luận văn tốt nghiệp 15 x
Tổng số tín chỉ: 60
Số tín chỉ bắt buộc: 42
Số tín chỉ tự chọn: 18
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

4228973
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
6242
34095
4228973
  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830814.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook