CTU       English

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 Tầm nhìn: Khoa Nông nghiệp là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và thế giới vào năm 2030.

 Vision: The College of Agriculture targets to be one of the leading institutions in education, scientific research and technology transfer in the fields of agriculture in Vietnam and the world in 2030.

  Sứ mệnh: Khoa Nông nghiệp là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quốc tế.

  Mission: The College of Agriculture strives to be the leading institution for education, research and technology transfer, making significant contributions to the development of high quality human resources and the advancements of science and technology to cater for the national and international socio-economic development.

 
Stt Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
18 TN033 Tin học căn bản (*) 1
19 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
20 ML014 Triết học Mác - Lênin 3
21 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
22 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
23 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
24 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
25 KL001 Pháp luật đại cương 2
26 ML007 Logic học đại cương 2
27 XH028 Xã hội học đại cương 2
28 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
29 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
30 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
31 KN001 Kỹ năng mềm 2
32 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
33 TN009 Toán cao cấp C 2
34 TN019 Hóa học đại cương 3
35 TN020 TT. Hóa học đại cương 1
36 TN042 Sinh học đại cương 2
37 TN043 TT. Sinh học đại cương 1
38 NN111 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Nông nghiệp 2
39 NN126 Di truyền học đại cương 2
40 NN127 TT. Di truyền học đại cương 1
41 NN129 Sinh lý thực vật B 2
42 NN130 TT. Sinh lý thực vật 1
43 NN123 Sinh hóa B 2
44 NN124 TT. Sinh hóa 1
45 NS381 Vi sinh vật trong nông nghiệp 2
46 NN184 Xác suất thống kê và phép thí nghiệm - KHCT 3
47 NN376 Dinh dưỡng cây trồng 2
48 TS117 Sinh lý động vật thủy sản B 2
49 TS118 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản B 2
50 NN136 Sinh lý và cơ thể gia súc 2
51 NN353 Dinh dưỡng và thức ăn gia súc 2
52 NN232 Phì nhiêu đất 2
53 NN131 Thổ nhưỡng B 2
54 CN004 Khí tượng thủy văn 2
55 NN326 Khuyến nông 2
56 KT007 Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 2
57 MT110 Hệ sinh thái nông nghiệp 2
58 NN373 Chọn giống cây trồng 2
59 NN375 Công nghệ sinh học trong nông nghiệp 2
60 NN186 Cây lúa 3
61 NN359 Bệnh cây trồng 2
62 NN374 Côn trùng nông nghiệp 2
63 NS225 Anh văn chuyên ngành Nông học 2
64 XH019 Pháp văn chuyên môn - KH&CN 2
65 NN371 Cây rau 2
66 NN361 Cây ăn trái 2
67 NN362 Cây công nghiệp dài ngày 2
68 NN370 Cây màu 2
69 NN363 Cây công nghiệp ngắn ngày 2
70 NN356 Sinh lý - sinh hóa hạt giống 2
71 NN444 Cỏ dại và cách phòng trừ 2
72 NN143 Hóa bảo vệ thực vật B 2
73 NN382 Nhân giống vô tính 2
74 NN380 Kỹ thuật sản xuất rau sạch 2
75 NN101 Chọn giống gia súc 2
76 NN312 Bệnh truyền nhiễm 2
77 NN337 Chăn nuôi gia cầm B 2
78 NN338 Chăn nuôi gia súc nhai lại B 2
79 NN339 Chăn nuôi heo B 2
80 NS283 Thực tập giáo trình - chăn nuôi 2
81 TS241 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt 2
82 TS330 Thực tập giáo trình kỹ thuật thủy sản 4
83 TS409 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác 2
84 TS337 Dịch bệnh thủy sản 2
85 NN311 Bệnh ký sinh gia súc 2
86 NN320 Xây dựng chuồng trại 2
87 NN310 Chăn nuôi chó, mèo 2
88 NN301 Sản khoa và gieo tinh nhân tạo 2
89 NN308 Chăn nuôi ong 2
90 TS335 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển 2
91 TS315 Thuốc và hóa chất trong thủy sản 2
92 TS310 Kỹ thuật nuôi cá cảnh và thủy đặc sản 2
93 TS313 Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm 2
94 TS410 Quản lý chất lượng môi trường ao nuôi thủy sản 2
95 NS439 Thực tập cơ sở - GCT 3
96 NN548 Thực tập giáo trình Nông học 2
97 NS510 Luận văn tốt nghiệp - Nông học 14
98 NS434 Tiểu luận tốt nghiệp - Nông học 6
99 NN368 Kiểm định hạt giống 2
100 NS306 Kiểm dịch thực vật và dịch hại sau thu hoạch 2
101 NN377 Hệ thống canh tác 2
102 TN340 Nuôi cấy mô thực vật 2
103 NN378 IPM trong bảo vệ thực vật 2
         
    Tổng số học phần: 103  
Download CTĐT dạng file .PDF
Bản mô tả CTĐT
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

3467534
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
3535
11124
3467534

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn