CTU       English

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 Tầm nhìn: Khoa Nông nghiệp là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và thế giới vào năm 2030.

 Vision: The College of Agriculture targets to be one of the leading institutions in education, scientific research and technology transfer in the fields of agriculture in Vietnam and the world in 2030.

  Sứ mệnh: Khoa Nông nghiệp là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quốc tế.

  Mission: The College of Agriculture strives to be the leading institution for education, research and technology transfer, making significant contributions to the development of high quality human resources and the advancements of science and technology to cater for the national and international socio-economic development.

 
Stt Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
18 TN033 Tin học căn bản (*) 1
19 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
20 ML014 Triết học Mác - Lênin 3
21 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
22 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
23 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
24 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
25 KL001 Pháp luật đại cương 2
26 ML007 Logic học đại cương 2
27 XH028 Xã hội học đại cương 2
28 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
29 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
30 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
31 KN001 Kỹ năng mềm 2
32 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
33 TN025 Sinh học đại cương A1 2
34 TN027 TT. Sinh học đại cương A1 1
35 TN009 Toán cao cấp C 2
36 TN019 Hóa học đại cương 2
37 TN020 TT. Hóa học đại cương 1
38 NN230 Thổ nhưỡng A 3
39 NN542 Phì nhiêu đất 3
40 NN376 Dinh dưỡng cây trồng 2
41 NN373 Chọn giống cây trồng 2
42 NS101 Vi sinh học đại cương-BVTV 3
43 NS105 Bệnh cây đại cương 3
44 NN178 Côn trùng đại cương 3
45 NN129 Sinh lý thực vật B 2
46 NN130 TT. Sinh lý thực vật 1
47 NS198 Phương pháp nghiên cứu khoa học và thống kê phép thí nghiệm 2
48 NS199 Khía cạnh xã hội của công nghệ sinh học trong nông nghiệp 2
49 NS423 Công nghệ thông tin trong nông nghiệp 2
50 NS401 Hệ thống canh tác nông nghiệp hiện đại 2
51 CN097 Cơ khí nông nghiệp đại cương 2
52 KT007 Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 2
53 NN370 Cây màu 2
54 NN369 Cây lúa 2
55 NN361 Cây ăn trái 2
56 NS102 Cây hoa kiểng 2
57 TN340 Nuôi cấy mô thực vật 2
58 NN286 Nông nghiệp sạch và bền vững 2
59 MT342 Đánh giá tác động môi trường 2
60 NS242 Công nghệ sản xuất phân bón cơ bản 2
61 NS200 Kỹ thuật IoTs và ứng dụng 2
62 NS402 Ứng dụng cơ giới hoá trong nông nghiệp 2
63 NS403 Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đất và bón phân 2
64 NS404 Cảm biến và điều khiển ứng dụng trong nông nghiệp 2
65 NS405 Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý nước cho cây trồng 2
66 NS406 Thu thập, điều khiển giám sát và ứng dụng dữ liệu lớn trong nông nghiệp 2
67 NS407 Ánh sáng nhân tạo ứng dụng trong nông nghiệp 2
68 NS408 Ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm 2
69 NS409 Quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm 2
70 NS410 Chọn tạo giống cây trồng bằng kỹ thuật sinh học phân tử 2
71 NS411 Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp 2
72 NS412 Quản trị sản xuất nông nghiệp 2
73 NS413 Anh văn chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao 2
74 NS437 Thực tập rèn nghề Nông nghiệp công nghệ cao 3
75 NS415 Thực tập giáo trình - NNCNC 2
76 NS416 Trồng cây không sử dụng đất 2
77 NN427 Phòng trừ sinh học côn trùng 2
78 NN429 Phòng trừ sinh học bệnh cây trồng 2
79 NS299 Suy thoái đất và biện pháp cải thiện 3
80 NS422 Quản lý sản xuất nông nghiệp 3
81 NN539 Biến đổi khí hậu và sử dụng đất 2
82 KT244 Phân tích chuỗi cung ứng hàng nông sản 2
83 NS506 Luận văn tốt nghiệp - Nông nghiệp công nghệ cao 14
84 NS430 Tiểu luận tốt nghiệp - Nông nghiệp công nghệ cao 6
85 NS417 Quản lý dịch hại 3
86 KT253 Kinh doanh nông nghiệp 3
87 NS418 Xây dựng và đánh giá dự án nông nghiệp 2
88 NS211 Phân bón và khuyến cáo bón phân 2
89 KT240 Marketing nông nghiệp 3
90 NS419 Thực hành cơ sở 3
91 NN450 Hệ thống tưới tiêu 2
         
    Tổng số học phần: 91  
Download CTĐT dạng file .PDF
Bản mô tả CTĐT
       
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

3467691
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
3692
11281
3467691

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn