Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo                                                                                                  CTU          English

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
(Nhấp vào tên để xem thông tin lý lịch)
Số TT Họ tên Chức danh Lĩnh vực Email
1 Lê Văn Vàng
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
lvvang@ctu.edu.vn
2 Trần Vũ Phến
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
tvphen@ctu.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thu Nga
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
nttnga@ctu.edu.vn
4
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
5 Phạm Kim Sơn
TS., Giảng viên chính
Bảo vệ thực vật
pkson@ctu.edu.vn
6 Lê Phước Thạnh
TS., Giảng viên
Công nghệ Sinh học
lpthanh@ctu.edu.vn
7 Lê Thanh Toàn
TS., Giảng viên
Khoa học Cây trồng
lttoan@ctu.edu.vn
8
Lăng Cảnh Phú
ThS, Giảng viên chính
Nông nghiệp
lcphu@ctu.edu.vn
9
Trịnh Thị Xuân
TS., Giảng viên
Bảo vệ thực vật
trinhthixuan@ctu.edu.vn
10
Châu Nguyễn Quốc Khánh
TS., Giảng viên
Bảo vệ thực vật
cnqkhanh@ctu.edu.vn
11
Ngô Thành Trí
ThS, Giảng viên
Trồng trọt
nttri@ctu.edu.vn
12
Lê Thị Ngọc Xuân
ThS, Giảng viên
Trồng trọt
ltnxuan@ctu.edu.vn
13
Huỳnh Phước Mẫn
TS., Giảng viên
Bảo vệ thực vật
hpman@ctu.edu.vn
14
Nguyễn Chí Cương
ThS, Giảng viên
Bảo vệ thực vật
chicuong@ctu.edu.vn
15
Nguyễn Văn Thu
GS.TS., GVCC
Chăn nuôi
nvthu@ctu.edu.vn
16
Hồ Quảng Đồ
PGS.TS., GVCC
Chăn nuôi
hqdo@ctu.edu.vn
17
Nguyễn Thị Kim Khang
PGS.TS., GVCC
Chăn nuôi
ntkkhang@ctu.edu.vn
18
Nguyễn Thị Thủy
PGS.TS., GVCC
Chăn nuôi
nthithuycn@ctu.edu.vn
19
Hồ Thanh Thâm
PGS.TS., GVCC
Chăn nuôi
httham@ctu.edu.vn
20
Phạm Tấn Nhã
TS., Giảng viên chính
Chăn nuôi
ptnha@ctu.edu.vn
21
Phạm Ngọc Du
TS., Giảng viên
Nông học
pndu@ctu.edu.vn
22
Nguyễn Thị Ngọc Linh
TS., Giảng viên
Chăn nuôi
ntnlinh@ctu.edu.vn
23
Lâm Phước Thành
TS., Giảng viên
KT nuôi gia súc
phuocthanh@ctu.edu.vn
24
Trương Thanh Trung
TS., Giảng viên
Chăn nuôi
tttrung@ctu.edu.vn
25
Hồ Thiệu Khôi
ThS, Giảng viên
Dinh dưỡng gia súc
htkhoi@ctu.edu.vn
26
Lê Việt Dũng
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
lvdung@ctu.edu.vn
27
Võ Công Thành
PGS.TS., GVCC
Sinh học
vcthanh@ctu.edu.vn
28
Nguyễn Lộc Hiền
TS., Giảng viên chính
Chọn giống cây trồng
nlhien@ctu.edu.vn
29
Huỳnh Kỳ
TS., Giảng viên
Sinh học phân tử
hky@ctu.edu.vn
30
Lưu Thái Danh
TS., Giảng viên
Hóa học
ltdanh@ctu.edu.vn
31
Nguyễn Châu Thanh Tùng
TS., Giảng viên
Công nghệ Sinh học
ncttung@ctu.edu.vn
32
Trần Thị Thanh Thủy
TS., Giảng viên
 
tttthuy@ctu.edu.vn
33
Huỳnh Như Điền
ThS, Giảng viên
Di truyền học
hndien@ctu.edu.vn
34
Quan Thị Ái Liên
TS., Giảng viên
Trồng trọt
qtalien@ctu.edu.vn
35
Nguyễn Thanh Tường
TS., Giảng viên chính
Khoa học Cây trồng
nttuong@ctu.edu.vn
36
Phạm Thị Bé Tư
TS., Giảng viên
Công nghệ Sinh học
ptbtu@ctu.edu.vn
37
Trần Văn Hâu
GS.TS, GVCC
Nông nghiệp
tvhau@ctu.edu.vn
38
Lê Thanh Phong
PGS.TS, GVCC
Nông nghiệp
ltphong@ctu.edu.vn
39
Lê Vĩnh Thúc
PGS.TS, GVCC
Nông nghiệp
lvthuc@ctu.edu.vn
40
Nguyễn Huy Tài
ThS, Giảng viên
Nông nghiệp
nhtai@ctu.edu.vn
41
Trần Sỹ Hiếu
TS., Giảng viên
Nông nghiệp
tshieu@ctu.edu.vn
42
Nguyễn Quốc Khương
TS., Giảng viên
Vi sinh vật
nqkhuong@ctu.edu.vn
43
Phan Ngọc Nhí
TS., Giảng viên
Khoa học Cây trồng
pnnhi@ctu.edu.vn
44
Nguyễn Bá Phú
TS., Giảng viên
Trồng trọt
nbphu@ctu.edu.vn
45
Võ Thị Bích Thủy
TS., Giảng viên
Khoa học Cây trồng
vtbthuy@ctu.edu.vn
46
Trần Thị Bích Vân
TS., Giảng viên
Khoa học Cây trồng
trantbvan@ctu.edu.vn
47
Bùi Thị Cẩm Hường
TS., Giảng viên
Trồng trọt
btchuong@ctu.edu.vn
48
Ngô Ngọc Hưng
GS.TS., GVCC
Nông nghiệp
ngochung@ctu.edu.vn
49
Trần Kim Tính
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
tktinh@ctu.edu.vn
50
Lê Văn Khoa
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
lvkhoa@ctu.edu.vn
51
Châu Minh Khôi
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
cmkhoi@ctu.edu.vn
52
Tất Anh Thư
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
tathu@ctu.edu.vn
53
Trần Văn Dũng
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
tvandung@ctu.edu.vn
54
Nguyễn Khởi Nghĩa
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
nknghia@ctu.edu.vn
55
Dương Minh Viễn
TS., Giảng viên
Nông hóa &Thổ nhưỡng
dmvien@ctu.edu.vn
56
Nguyễn Minh Đông
TS., Giảng viên
Vi sinh vật
nmdong@ctu.edu.vn
57
Trần Bá Linh
TS., Giảng viên chính
QL Đất đai
tblinh@ctu.edu.vn
58
Nguyễn Văn Quí
ThS, Giảng viên
Tài nguyên Đất
nvqui@ctu.edu.vn
59
Châu Thị Anh Thy
TS., Giảng viên chính
Vi sinh vật
ctathy@ctu.edu.vn
60
Nguyễn Đỗ Châu Giang
ThS, Giảng viên
NN&QL Tài nguyên
ndcgiang@ctu.edu.vn
61
Nguyễn Minh Phượng
TS., Giảng viên
QL Đất đai
nmphuong@ctu.edu.vn
62
Nguyễn Văn Sinh
TS., Giảng viên
Sinh học
nvsinh@ctu.edu.vn
63
Đặng Duy Minh
TS., Giảng viên
Khoa học Đất
ddminh@ctu.edu.vn
64
Nguyễn Thị Kim Phượng
TS., Giảng viên
Môi trường
ntkimphuong@ctu.edu.vn
65
Lê Văn Hòa
GS.TS., GVCC
Nông nghiệp
lvhoa@ctu.edu.vn
66
Lê Văn Bé
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
lvbe@ctu.edu.vn
67
Phạm Phước Nhẫn
PGS.TS., GVCC
Nông nghiệp
ppnhan@ctu.edu.vn
68
Phan Thị Bích Trâm
TS., GVCC
Hóa Sinh
ptbtram@ctu.edu.vn
69
Lê Bảo Long
TS., Giảng viên chính
Khoa học Cây trồng
lblong@ctu.edu.vn
70
Nguyễn Văn Ây
TS., Giảng viên chính
Công nghệ Sinh học
nvay@ctu.edu.vn
71
Phạm Thị Phương Thảo
TS., Giảng viên chính
Khoa học Cây trồng
ptpthao@ctu.edu.vn
72
Lê Hồng Giang
TS., Giảng viên
Khoa học Cây trồng
lhgiang@ctu.edu.vn
73
Lê Minh Lý
TS., Giảng viên
Khoa học Cây trồng
minhly@ctu.edu.vn
74
Ngô Phương Ngọc
TS., Giảng viên
Khoa học Cây trồng
npngoc@ctu.edu.vn
75
Mai Văn Trầm
ThS, Giảng viên chính
Khoa học Cây trồng
mvtram@ctu.edu.vn
76
Nguyễn Hữu Hưng
PGS.TS., GVCC
Thú y
nhhung@ctu.edu.vn
77
Hồ Thị Việt Thu
PGS.TS., GVCC
Thú y
htvthu@ctu.edu.vn
78
Nguyễn Trọng Ngữ
PGS.TS., GVCC
Chăn nuôi
ntngu@ctu.edu.vn
79
Trần Ngọc Bích
PGS.TS., GVCC
Thú y
tnbich@ctu.edu.vn
80
Lý Thị Liên Khai
PGS.TS., GVCC
Thú y
ltlkhai@ctu.edu.vn
81
Nguyễn Thu Tâm
TS., Giảng viên chính
Thú y
nttam@ctu.edu.vn
82
Bùi Thị Lê Minh
TS., Giảng viên chính
Thú y
btlminh@ctu.edu.vn
83
Nguyễn Thanh Lãm
TS., Giảng viên
Thú y
ntlam@ctu.edu.vn
84
Nguyễn Hồ Bảo Trân
TS., Giảng viên
Sinh học phân tử
nhbtran@ctu.edu.vn
85
Nguyễn Khánh Thuận
TS., Giảng viên
Thú y
nkthuan@ctu.edu.vn
86
Vũ Ngọc Minh Thư
TS., Giảng viên
Công nghệ Sinh học
vnmthu@ctu.edu.vn
87
Phạm Hoàng Dũng
ThS, Giảng viên
Thú y
phdung@ctu.edu.vn
88
Nguyễn Phúc Khánh
TS., Giảng viên
Virus học
npkhanh@ctu.edu.vn
89
Nguyễn Vĩnh Trung
TS., Giảng viên
Thú y
nvtrung@ctu.edu.vn
90
Huỳnh Ngọc Trang
ThS, Giảng viên chính
Thú y
hntrang@ctu.edu.vn
91
Nguyễn Thị Bé Mười
TS., Giảng viên
Thú y
ntbmuoi@ctu.edu.vn
92
Châu Thị Huyền Trang
TS., Giảng viên
Bệnh lý học
cthtrang@ctu.edu.vn
93
Trần Thị Thảo
TS., Giảng viên
Bệnh lý học
ttthaoty@ctu.edu.vn

 

  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook