Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo                                                                                                  CTU          English

CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY  
Số TT
Họ tên
Chức danh
Đơn vị
Email
1
Hà Gia Xương
Kỹ sư
Bm Khoa học Đất
hgxuong@ctu.edu.vn
2
Tống Văn Lành
Kỹ sư
Bm Bảo vệ Thực vật
tvlanh@ctu.edu.vn
3
Nguyễn Hoàng Sơn
Kỹ sư
Bm Sinh lý Sinh hóa
hoangson@ctu.edu.vn
4
Nguyễn Hồng Huế
Thạc sĩ
Bm Khoa học Cây trồng
nhhue@ctu.edu.vn
5
Đỗ Quang Phước
Kỹ sư
Bm Chăn nuôi
dqphuoc@ctu.edu.vn
6
Nguyễn Văn Hùng
Kỹ sư
Bm Chăn nuôi
nvhung@ctu.edu.vn
7
Đặng Thị Thắm
Thạc sĩ
Bm Thú y
dttham@ctu.edu.vn

 

  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook