CTU       English

CÁN BỘ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY  
Số TT
Họ tên
Chức danh
Đơn vị
Email
1
Hà Gia Xương
Kỹ sư
Bm Khoa học Đất
hgxuong@ctu.edu.vn
2
Tống Văn Lành
Kỹ sư
Bm Bảo vệ Thực vật
tvlanh@ctu.edu.vn
3
Nguyễn Hoàng Sơn
Kỹ sư
Bm Sinh lý Sinh hóa
hoangson@ctu.edu.vn
4
Nguyễn Hồng Huế
Thạc sĩ
Bm Khoa học Cây trồng
nhhue@ctu.edu.vn
5
Nguyễn Thị Hoàng Minh
Kỹ sư chính
Bm Công nghệ Thực phẩm
nthminh@ctu.edu.vn
6
Dương Kim Thanh
Thạc sĩ
Bm Công nghệ Thực phẩm
dkthanh@ctu.edu.vn
7
Võ Thị Diệu
Thạc sĩ
Bm Công nghệ Thực phẩm
vtdieu@ctu.edu.vn
8
Đỗ Quang Phước
Kỹ sư
Bm Chăn nuôi
dqphuoc@ctu.edu.vn
9
Nguyễn Văn Hùng
Kỹ sư
Bm Chăn nuôi
nvhung@ctu.edu.vn
10
Đặng Thị Thắm
Thạc sĩ
Bm Thú y
dttham@ctu.edu.vn

 

  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830814.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook