CTU          English

CÁN BỘ VĂN PHÒNG
 
Số TT
Họ tên
Chức danh
Đơn vị
Email
1
Nguyễn Quang Dũng
Thạc sĩ, Chuyên viên chính
Văn phòng Trường
nqdung@ctu.edu.vn
2
Đinh Thị Hoa
Kỹ sư, Chuyên viên
Văn phòng Trường
dinhthihoa@ctu.edu.vn
3
Lê Thị Bích Phương
Thạc sĩ, Chuyên viên
Văn phòng Trường
bichphuong@ctu.edu.vn
4
Nguyễn Hồ Hạ Nguyên
Thạc sĩ
Văn phòng Trường
nhhnguyen@ctu.edu.vn
5
Nguyễn Tri Khương Kỹ thuật viên
Văn phòng Trường
ntkhương@ctu.edu.vn
6
Trần Minh Tùng NV Kỹ Thuật
Văn phòng Trường
tmtung@ctu.edu.vn
7
Cao Thi Sáng Thư Viện viên
Văn phòng Trường
ctsang@ctu.edu.vn
  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook