CTU       English

GIẢNG VIÊN HƯU TRÍ / CHUYỂN CÔNG TÁC
 
Số TT
Họ tên
Chức danh
Lĩnh vực
Email
1
Trần Thượng Tuấn
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nông nghiệp
 
2
Nguyễn Thị Thu Cúc
Giáo sư, Tiến sĩ
Bảo vệ Thực vật
 
3
Nguyễn Văn Huỳnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bảo vệ Thực vật
 
4
Phạm Văn Kim
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bảo vệ Thực vật
 
5
Lê Thị Sen
TS., Giảng viên chính
Bảo vệ Thực vật
 
6
Tràn Thị Thu Thủy
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bảo vệ Thực vật
tttthuy@ctu.edu.vn
7
Dương Minh
TS., Giảng viên chính
Bảo vệ Thực vật
dminh@ctu.edu.vn
8
Võ Thị Gương
Giáo sư, Tiến sĩ
Khoa học đất
vtguong@ctu.edu.vn
9
Đỗ Thị Thanh Ren
TS., Giảng viên chính
Khoa học đất
 
10
Nguyễn Mỹ Hoa
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Khoa học đất
nmhoa@ctu.edu.vn
11
Đặng Phương Trâm
ThS., Giảng viên chính
Khoa học cây trồng
 
12
Phạm Thị Cúc
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Sinh hóa
 
13
Nguyễn Bảo Toàn
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nông nghiệp
nbtoan@ctu.edu.vn
14
Lâm Ngọc Phương
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nông nghiệp
lnphuong@ctu.edu.vn
15
Nguyễn Thị Thu Đông
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Di truyền
 
16
Phạm Văn Phượng
TS., Giảng viên chính
Khoa học cây trồng
 
17
Nguyễn Phước Đằng
TS., Giảng viên chính
Di truyền
npdang@ctu.edu.vn
18
Phan Văn Thơm
TS., Giảng viên chính
Công nghệ thực phẩm
 
19
Lê Mỹ Hồng
ThS., Giảng viên chính
Công nghệ thực phẩm
 
20
Bùi Hữu Thuận
TS., Giảng viên chính
Công nghệ thực phẩm
 
21
Vũ Trường Sơn
ThS., Giảng viên chính
Công nghệ thực phẩm
 
22
Nguyễn Thị Kim Nguyệt
TS., Giảng viên chính
Khoa học cây trồng
 
23
Trần Thị Kim Ba
TS., Giảng viên chính
Khoa học cây trồng
 
24
Lê Thị Xua
TS., Giảng viên chính
Khoa học cây trồng
 
25
Nguyễn Thị Xuân Thu
TS., Giảng viên chính
Khoa học cây trồng
 
26
Nguyễn Thành Hối
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Khoa học cây trồng
nthoi@ctu.edu.vn
27
Lã Thị Thu Minh
ThS., Giảng viên chính
Chăn nuôi
 
28
Trương Chí Sơn
ThS., Giảng viên chính
Chăn nuôi
 
29
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
ThS., Giảng viên chính
Chăn nuôi
 
30
Nguyễn Thị Kim Đông
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chăn nuôi
 
31
Bùi Xuân Mến
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chăn nuôi
bxmen@ctu.edu.vn
32
Lê Thị Mến
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chăn nuôi
 
33
Nguyễn Văn Hớn
TS., Giảng viên chính
Chăn nuôi
nvhon@ctu.edu.vn
34
Lưu Hữu Mãnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Thú y
lhmanh@ctu.edu.vn
35
Châu Bá Lộc
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Thú y
 
36
Trần Thị Phận
TS., Giảng viên chính
Thú y
 
37
Nguyễn Văn Biện
ThS., Giảng viên chính
Thú y
 
38
Lê Hoàng Sĩ
ThS., Giảng viên chính
Thú y
 
39
Huỳnh Kim Diệu
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Thú y
hkdieu@ctu.edu.vn
40
Hứa Văn Chung
ThS., Giảng viên chính
Chăn nuôi
 
41
Võ Văn Sơn
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chăn nuôi
vvson@ctu.edu.vn
42
Đỗ Võ Anh Khoa
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chăn nuôi
dvakhoa@ctu.edu.vn
43
Lê Nguyễn Đoan Duy
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Công nghệ Thực phẩm
lndduy@ctu.edu.vn

 

  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830814.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook