CTU       English

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUI 2022
Mã trường tuyển sinh: TCT
(Nhấp vào các thông tin bên dưới để xem chi tiết)

 Trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook truy cập link: facebook.com/ctu.tvts 

Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 Khoa Nông nghiệp Chương trình đào tạo và video clip  các ngành thuộc Khoa Nông nghiệp             Tuyển sinh             Đại học Cần Thơ   Chương trình trao đổi sinh viên 

--> Quyết định điều chỉnh mã số học phần

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Khoa học đất
(Nhấp vào các môn học bên dưới để xem đề cương chi tiết)
Stt Tên môn học TC BB
1 ML605 Triết học 3 x
2 NN685 Hóa lý đất 2 x
3 NN686 Thống kê phép thí nghiệm ứng dụng 2 x
4 NN694 Sinh học đất 2 x
5 NNC608 Phương pháp nghiên cứu khoa học - cây trồng 2 x
6 NN708 Hệ sinh thái cây trồng 2  
7 NN603 Độc chất học nông nghiệp 3  
8 NND607 Sử dụng mô hình trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu 2  
9 NN714 Thâm cứu dinh dưỡng cây trồng 2  
10 NND606 Ô nhiễm chất hữu cơ trong đất 2  
11 NND614 Phân tích, đánh giá số liệu và viết báo cáo khoa học 2 x
12 NND602 Phì nhiêu đất ứng dụng 2 x
13 NN693 Chất hữu cơ trong đất 2 x
14 NN712 Thực tập giáo trình 2 x
15 NN711 Sinh hoạt học thuật 2 x
16 NND603 Quản lý và sử dụng đất có vấn đề 2 x
17 NNC609 Công nghệ sinh học trong quản lý và sử dụng đất 2 x
18 NND604 Phân bón và khuyến cáo bón phân 2 x
19 NN705 Sản xuất cây trồng hữu cơ 2  
20 NND610 Nguyên lý sử dụng thiết bị phân tích 2  
21 NN727 Thâm cứu sản xuất lúa 2  
22 NN707 Độc chất trong môi trường đất 2  
23 NN699 Bảo tồn tài nguyên đất 2  
24 NN704 Phân tích hệ thống canh tác 2  
25 NND613 Công nghệ sản xuất phân hữu cơ 2  
26 NN687 Sinh lý cây trồng trong điều kiện bất lợi 2  
27 NN609 Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật 3  
28 NN622 Chiến lược quản lý cỏ dại 2  
29 NNB616 Dịch hại cây trồng và biện pháp quản lý 3  
30 NN713 Thâm cứu chọn giống cây trồng 2  
31 NND000 Luận văn tốt nghiệp 15 x
Tổng số tín chỉ: 60
Số tín chỉ bắt buộc: 42
Số tín chỉ tự chọn: 18
 
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

4228586
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
5855
33708
4228586
  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830814.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook