CTU       English

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 Tầm nhìn: Khoa Nông nghiệp là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam và thế giới vào năm 2030.

 Vision: The College of Agriculture targets to be one of the leading institutions in education, scientific research and technology transfer in the fields of agriculture in Vietnam and the world in 2030.

  Sứ mệnh: Khoa Nông nghiệp là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quốc tế.

  Mission: The College of Agriculture strives to be the leading institution for education, research and technology transfer, making significant contributions to the development of high quality human resources and the advancements of science and technology to cater for the national and international socio-economic development.

 
Stt Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ
1 QP010 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) 2
2 QP011 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) 2
3 QP012 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) 2
4 QP013 Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) 2
5 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
6 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
7 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
8 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
9 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
10 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
11 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
12 FL001 Pháp văn căn bản 1 (*) 4
13 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
14 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3
15 FL007 Pháp văn tăng cường 1 (*) 4
16 FL008 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
17 FL009 Pháp văn tăng cường 3 (*) 3
18 TN033 Tin học căn bản (*) 1
19 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2
20 ML014 Triết học Mác - Lênin 3
21 ML016 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
22 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
23 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
24 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
25 TN059 Toán cao cấp B 3
26 TN021 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 2
27 TN022 TT. Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 1
28 TN028 Sinh học đại cương A2 2
29 TN030 TT. Sinh học đại cương A2 1
30 KL001 Pháp luật đại cương 2
31 ML007 Logic học đại cương 2
32 XH028 Xã hội học đại cương 2
33 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
34 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
35 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
36 NN100 Kỹ năng mềm 2
37 KN002 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2
38 NN123 Sinh hóa B 2
39 NN124 TT. Sinh hóa 1
40 NN101 Chọn giống gia súc 2
41 NN102 Cơ thể học gia súc 2
42 NN103 Di truyền học động vật 2
43 NN105 Sinh lý gia súc 3
44 NN547 Dinh dưỡng gia súc 3
45 NN107 Thức ăn gia súc 2
46 NN118 Vi sinh trong chăn nuôi 2
47 NN173 Dược lý thú y 3
48 NN172 Xác suất thống kê và Phép thí nghiệm - CNTY 3
49 NN301 Sản khoa và gieo tinh nhân tạo 2
50 NS349 Nội khoa gia súc 3
51 NS329 Ngoại khoa gia súc 3
52 NN114 Tin học ứng dụng - CNTY 2
53 NN549 Phương pháp nghiên cứu khoa học nông nghiệp - CNTY 2
54 NS343 Anh văn chuyên môn - CNTY 2
55 XH019 Pháp văn chuyên môn - KH&CN 2
56 NN112 Miễn dịch học 2
57 NS263 Mô học động vật 2
58 NN303 Dịch tễ học 2
59 NN320 Xây dựng chuồng trại 2
60 NN324 Vệ sinh thú y 2
61 NN325 Hệ thống chăn nuôi 2
62 NN326 Khuyến nông 2
63 NN170 Sinh thái học vật nuôi 2
64 NN305 Chăn nuôi gia cầm A 3
65 NN306 Chăn nuôi gia súc nhai lại A 3
66 NN307 Chăn nuôi heo A 3
67 NS260 Luật chăn nuôi - thú y 2
68 NN309 Quản lý sản xuất chăn nuôi 2
69 NN310 Chăn nuôi chó, mèo 2
70 NS444 Thực tập thực tế 1 3
71 NS445 Thực tập thực tế 2 4
72 NS446 Thực tập thực tế 3 5
73 NN318 Vệ sinh môi trường chăn nuôi 2
74 NS361 Bệnh truyền nhiễm 3
75 NN308 Chăn nuôi ong 2
76 NS345 Niên luận - CNTY 1
77 NN492 Thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) 2
78 NN115 Công nghệ thức ăn gia súc 2
79 NS362 Bệnh ký sinh gia súc 3
80 NN116 Thiết bị và dụng cụ chăn nuôi 2
81 NN304 Bệnh dinh dưỡng 2
82 NN321 Bệnh chó, mèo 2
83 NS353 Chẩn đoán cận lâm sàng 2
84 NN316 Chăn nuôi động vật hoang dã 2
85 NN317 Nuôi động vật thí nghiệm 2
86 NN319 Chăn nuôi thỏ 2
87 NN336 Chăn nuôi dê 2
88 NN495 Công nghệ sinh học vật nuôi 2
89 NN496 Quản lý giống vật nuôi 2
90 NN499 Quyền lợi và tập tính học động vật 2
91 NS502 Luận văn tốt nghiệp - CN 14
92 NS426 Tiểu luận tốt nghiêp - CN 6
93 NS346 Kỹ thuật chăn nuôi 4
94 NS347 Công nghệ sinh học CNTY 3
95 NN322 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật 2
96 NS348 Bệnh vật nuôi nhiệt đới 3
         
    Tổng số học phần: 96  
Download CTĐT dạng file .PDF
Bản mô tả CTĐT
       
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Ngày nhận bằng tốt nghiệp
Dự lễ Tốt nghiệp
Tòa nhà thuộc dự án ODA
Hội thảo - Tọa đàm "Giải pháp ứng phó Hạn, Mặn cho cây trồng - Vật nuôi vùng ĐBSCL"
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Ký kết tài trợ học bổng của NDA Group
Trao học bổng "Một tấm lòng"
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành CNTP khóa 1
Toàn cảnh khu 2 ĐHCT

Seminar                                 Email     

3467748
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
3749
11338
3467748

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn