Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

 

PGs. Ts Nguyễn Thị Thu Nga -EN

Trưởng Khoa

Giảng viên Tổ Bệnh cây trồng

Email: nttnga@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C106 – KNN

 

Ts. Lê Phước Thạnh - EN

Phó Trưởng Khoa

Giảng viên Tổ Bệnh cây

Email: lpthanh@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C101 – KNN

Ts. Phạm Kim Sơn

Phó Trưởng Khoa

Bí thư Chi bộ Bộ môn

Giảng viên Tổ Côn trùng

Email: pkson@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C101 – KNN 

PGs. Ts. Lê Văn Vàng -EN

Hiệu Trưởng Trường Nông nghiệp

Giảng viên Tổ Côn trùng

Email: lvvang@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: 

Văn phòng Hiệu Trưởng

Trường Nông Nghiệp

PGs. Ts. Trần Vũ Phến - EN

Giảng viên Tổ Bệnh cây trồng

Email: tvphen@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: 

Phòng thí nghiệm bệnh cây (Khu nhà lưới)

 

Ts. Dương Minh

Nhóm nghiên cứu Trichoderma

 Email: dminh@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C105 – KNN

 

ThS. Lăng Cảnh Phú

ThS. Lăng Cảnh Phú - EN

Giảng viên Tổ Côn trùng

Nghiên cứu sinh ĐHCT

Email: lcphu@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C109 – TNN

 

PGs. Ts. Lê Minh Tường

Trợ lý nghiên cứu Khoa học Khoa NN 

Giảng viên Tổ Bệnh cây trồng

Email: lmtuong@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: Văn phòng Trường Nông nghiệp

 ThS. Lê Thị Ngọc Xuân

Giảng viên Tổ bệnh cây trồng

Thư ký Khoa BVTV

Email: ltnxuan@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C106 – KNN 

 TS. Hồ Lệ Thi - EN

Giảng viên Tổ Cỏ Dại và Hóa BVTV

Email: hlthi@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C101 - TNN

 ThS. Ngô Thành Trí - EN

Giảng viên Tổ bệnh cây

Nghiên cứu sinh ĐHCT

Email: nttri@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: Phòng thí nghiệm Côn trùng - Khu nhà lưới 

 

Ts. Trịnh Thị Xuân

Giảng viên Tổ Phòng trừ sinh học 

Email: trinhthixuan@ctu.edu.vn 

Phòng làm việc: Khu NEDO (Tầng 2) – Khoa Nông nghiệp

 

 ThS. Nguyễn Chí Cương 

 TS. Nguyễn Chí Cương

Giảng viên Tổ Cỏ dại-Hóa BVTV

Email: chicuong@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: D102-TNN

Ts. Lê Thanh Toàn -EN

UVBCH Công đoàn Trường NN

Giảng viên chính Tổ Bệnh cây trồng

Email: lttoan@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: Khu Nedo (Tầng 1) – Trường Nông nghiệp

 

Ts. Huỳnh Phước Mẫn -EN

Giảng viên Tổ Côn trùng

Đang học Sau Tiến sĩ tại Mỹ

Email: hpman@ctu.edu.vn

 Ts. Châu Nguyễn Quốc Khánh -EN

Giảng viên Tổ Côn trùng

Bí thư Chi đoàn Cán bộ

Email: cnqkhanh@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: 

Phòng thí nghiệm côn trùng - Khu nhà lưới

 

TS. Đoàn Thị Kiều Tiên - EN

Giảng viên Tổ Bệnh cây Trồng

Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên

Tổ trưởng Công Đoàn 

Email: dtktien@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C102 - TNN 

 

ThS. Đào Thị Hồng Xuyến-EN

Phục vụ Giảng dạy

Nhóm nghiên cứu Trichoderma

Email: dthxuyen@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C102 – TNN

 

 

 Tống Văn Lành

Cán bộ phục vụ giảng dạy

Email: tvlanh@ctu.edu.vn 

Phòng làm việc: 

Phòng thực hành - Khu nhà lưới

 Ths. Phạm Nguyễn Anh Duy - EN

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản

Email: pnaduy@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: C110 - TNN 

 

  

ThS. Triệu Phương Linh

Nghiên cứu viên

Email: tplinh@ctu.edu.vn 

Phòng làm việc: 

Phòng thí nghiệm côn trùng - Khu nhà lưới  

  

Trương Thanh Hoài

Cán bộ phục vụ nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu Trichoderma

Phòng làm việc: C102 - TNN

 

 

ThS. Dương Kiều Hạnh - EN

Nghiên cứu viên

Tổ phó Công Đoàn

Email: dkhanh@ctu.edu.vn

Phòng làm việc: Phòng thí nghiệm côn trùng - Khu nhà lưới  

ThS. Lâm Thị Xuân Mai- EN

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu sinh

Email: ltxmai@ctu.edu.vn

Phòng làm việc:

Phòng thí nghiệm côn trùng - Khu nhà lưới

 

 Ks. Lăng Trần Hồng Ngọc

Nghiên cứu viên

Tổ Côn trùng

Phòng làm việc: Phòng C110 - TNN

Ks. Phạm Văn Lực

Nghiên cứu viên

Tổ Bệnh Cây

Phòng làm việc: Phòng C102 - TNN

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VỀ HƯU

PGs. Phạm Văn Kim Tổ Bệnh cây 
Gs.Ts. Nguyễn Thị Thu Cúc Tổ Côn trùng  
PGs.Ts. Nguyễn Văn Huỳnh Tổ Côn trùng 
Ts. Lê Thị Sen Tổ Côn trùng  
Ks. Nguyễn Thị Nghiêm Tổ Bệnh cây  
Ks. Ngô Thị Cơ Tổ Bệnh cây  
PGs.Ts. Trần Thị Thu Thủy  Tổ Bệnh cây 
PGs. Ts. Trần Văn Hai Tổ Côn Trùng  

Ks. Nguyễn Thị Diệu Hương

Tổ Côn trùng

Ks. Hà Thị Ngọc Nga  Tổ Bệnh cây  

 

 

 

Số lượt truy cập

16324582
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
2751
144886
370555
2024-05-19

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064