Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Thông tin Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ kèm theo Quyết định 990/QĐ-ĐHCT ngày 06/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ thì từ đầu năm các đơn vị đào tạo sau đại học thực hiện công khai kế hoạch các mốc thời gian tổ chức Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ 

Thông tin chi tiết:

1. Kế hoạch tổ chức hội đồng chấm-LV-Thac-si-2023 (Đính chính: Đợt 2 tháng 6/2023)

2. Hồ sơ đăng kí bảo vệ LV- Ths

3. Thông báo nộp quyển LV-Ths sau bảo vệ

4.  Hồ sơ xét tốt nghiệp

5. Thông tin về trình tự nộp LV Ths

6. Nộp TTHL - Mẫu 1

7. Nộp TTHL - Mẫu 2

8. Nộp TTHL - mẫu 3

9. Phụ lục theo QĐ 790

10. Hướng dẫn viết Luận văn _ Luận Án theo QĐ 790

 

 

 

 

 

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064