Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Danh sách các Đề tài - Dự án do Bộ môn Bảo vệ Thực vật chủ trì thực hiện:

1. Trong nước

Phòng trị bệnh thối rễ (Fusarium) và thối nõn (Phytophthora) trên cây khóm bằng biện pháp sử dụng nấm đối kháng Trichoderma và phòng trừ tổng hợp (IPNM) tại tỉnh Hậu Giang

Ts. Dương Minh

tỉnh Hậu Giang (Nghiệm thu-2010).

Xử lý rác thải sinh hoạt trong thành phố Cần Thơ bằng chế phẩm vi sinh

Ts. Dương Minh

TP. Cần Thơ

(Nghiệm thu-2011).

Phòng trị bệnh thối rễ (Fusarium spp.) và thối nõn (Phytophthora spp.) trên cây khóm (dứa) bằng biện pháp sử dụng nấm đối kháng Trichoderma spp. theo hướng G.A.P tại tỉnh Tiền Giang

Ts. Dương Minh

tỉnh Tiền Giang (Nghiệm thu-2011).

Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm sinh học từ nguyên sinh động vật (Microsporidae: Protozoa) để phòng trừ sâu ăn lá (sâu ăn tạp, sâu xanh,…)  cho vùng rau an toàn thành phố Cần Thơ.

PGs. Ts. Trần Văn Hai

TP. Cần Thơ

(Nghiệm thu-2011)

Chuyển giao quy trình sản xuất nhanh chế phẩm nấm Xanh Metarhizium anisopliae ở quy mô nông hộ và xây dựng mô hình ứng dụng nấm Xanh Metarhizium anisopliae trừ rầy nâu hại lúa tại 4 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Giồng Trôm tỉnh Bến Tre.

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Trần Văn Hai

Đề tài tỉnh Bến Tre năm 2012-2014

Phòng trừ rầy đầu vàng hại mía bằng nấm ký sinh tại tỉnh Sóc

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Trần Văn Hai

Đề tài tỉnh Sóc Trăng năm 2012 – 2014)

Chuyển giao công nghệ sản xuất nguồn nấm xanh Metarhizium anisopliae và ứng dụng sản phẩm nấm xanh để quản lý rầy nâu hại lúa tại tỉnh Long An

Chủ nhiệm đề tài PGS. TS Trần Văn Hai

(Đề tài tỉnh Long An năm 2012 – 2014)

Nghiên cứu biện pháp phòng trị sinh học các bệnh quan trọng trên dưa hấu tại Tp. Cần Thơ.

Ts. Nguyễn Thị Thu Nga

TP. Cần Thơ

(2011-2013)

Ứng dụng vi khuẩn vùng thân, lá và vùng rễ lúa kết hợp với dẫn xuất từ chitosan để phòng trừ một số bệnh hại quan trọng và kích thích tăng trưởng cây lúa

PGs. TS. Trần Vũ Phến/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp & SHƯD

Đề tài cấp tỉnh Hậu Giang 2012

Nghiên cứu sự phát sinh, phát triển và khả năng phòng trị bệnh đốm nâu (do nấm Neoscytalidium dimidiatum, Crous & Slipper) trên thanh long (Hylocereus undatus) bằng biện pháp sinh học với nấm Trichoderma spp. và vi khuẩn Bacillus spp. tại Châu Thành, Long An

PGs. TS. Trần Vũ Phến/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Đề tài tỉnh Long An 2015

Nghiên cứu quy trình quản lý theo hướng sinh học đối với bọ vòi voi, Diocalandra frumenti (Coleoptera: Curculionidae) và sâu đục trái, Tirathaba sp. (Lepidoptera: Pyralidae) gây hại trên cây dừa tại tỉnh Bến Tre

PGS.TS. Lê Văn Vàng/Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

(Đề tài tỉnh Bến Tre 2014-2016)

Tính đa dạng di truyền của chủng nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên ớt

PGS. TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Cấp trường ĐHCT, Năm 2012

Định danh xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư hại gấc

PGS. TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Cấp trường ĐHCT, Năm 2015

Khảo sát khả năng phòng trị của xạ khuẩn đối với nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư hại sen

PGS. TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Đề tài cấp trường ĐHCT, Năm 2016

Xây dựng qui trình quản lý hiện tượng thối trái trên Gấc tại vùng bảy Núi - An Giang

PGS. TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Đề tài cấp tỉnh An Giang, Năm 2014/chủ nhiệm

Tuyển chọn các vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát bệnh cháy lá, bệnh đốm vằn và bệnh cháy bìa lá trên lúa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Đề tài thành phố Cần Thơ 2015/chủ nhiệm

Nghiên cứu, ứng dụng xạ khuẩn trong quản lý nấm Fusarium solani gây bệnh vàng lá - thối rễ cây có múi ở Đồng bằng Sông Cửu Long

PGS. TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Đề tài cấp bộ, Năm 2018/chủ nhiệm

Ứng dụng biện pháp sinh học trong quản lý dịch hại trên khoai lang tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

PGS. TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Đề tài huyện Năm 2020/chủ nhiệm

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

PGS. TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Đề tài tỉnh Hậu Giang, năm 2017/tham gia

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất thâm canh và sơ chế, bảo quản khoai môn đạt hiệu quả kinh tế cao tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

PGS. TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp

Đề tài tỉnh Đồng Tháp, năm 2018/tham gia

2. Quốc tế

3. Định hướng nghiên cứu

TT

Chủ đề nghiên cứu

Người chủ trì/

Đơn vị

Ghi chú

1

Cải thiện qui trình sản xuất và ứng dụng vi khuẩn có lợi trong quản lý tổng hợp một số bệnh hại quan trọng và kích thích tăng trưởng cây lúa và một số cây trồng cạn chính

PGs. TS. Trần Vũ Phến/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp & SHƯD

Định hướng NC

2

Nghiên cứu và ứng dụng xạ khuẩn trong quản lý một số bệnh hại quan trọng trên cây trồng

TS. Lê Minh Tường/ Bm Bảo vệ thực vật, Khoa Nông nghiệp & SHƯD

Định hướng nghiên cứu

3. Xuất bản

 

 

 

Số lượt truy cập

13032576
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
21364
141737
21364
2023-12-01

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064