Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

THÔNG BÁO

Trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường

Tên luận án: "Nghiên cứu sử dụng thực khuẩn thể trong phòng trị bệnh thối hạt trên lúa do vi khuẩn Burkholderia glumae "

Chuyên ngành:                       Bảo vệ Thực Vật

Mã số ngành:                          62 62 01 12

Nghiên cứu sinh thực hiện:   Đoàn Thị Kiều Tiên

Người hướng dẫn chính:       PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Nga, Trường Đại học Cần Thơ.

Người hướng dẫn phụ:          PGS.TS. Trần Thị  Thu Thủy, Hội bệnh hại thực vật Việt Nam.

Thời gian:                               8 giờ, ngày 22 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm:                                 Phòng họp 3, Nhà Điều hành - Trường Đại học Cần Thơ,

Khu 2, đường 3 tháng 2, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

          Mọi chi tiết có liên quan xin vui lòng liên hệ:

              ThS. Nguyễn Hữu Giao Tiên, Khoa Sau đại học Trường Đại học Cần Thơ, Nhà Điều hành, Khu 2 Trường Đại học CầnThơ, Số điện thoại: 0907 289 008, Email: nhgtien@ctu.edu.vn

              Tham khảo luận án tại địa điểm tổ chức đánh giá luận án của nghiên cứu sinh hoặc tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS: Nguyễn Văn Tập 


Khóa: 2015 Đợt: 2
Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật 
Tên luận án tiến sĩ: Nghiên cứu và ứng dụng xạ khuẩn trong phòng trị bệnh héo rũ do nấm Fusarium sp. trên khoai lang
Người hướng dẫn chính: PGS. TS. Lê Minh Tường - Trường Đại học Cần Thơ
Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Đức Cương - Viện lúa ĐBSCL

Thời gian: vào lúc 8 giờ ngày 17/9/2022

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ Trường ĐHCT

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đặng Nguyệt Quế


Khóa: 2015 đợt 2 Bảo vệ
Ngành: Bảo vệ Thực Vật
Tên luận án:  Nghiên cứu và ứng dụng xạ khuẩn trong phòng trị bệnh đạo ôn hại lúa do nấm Pyricularia oryzae Cav. trên vùng đất nhễm mặn

Người hướng dẫn chínhPGS. TS. Lê Minh Tường - Trường Đại học Cần Thơ
Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy- Hội Bệnh Hại Thực vật Việt Nam

Thời gian: 08:00 giờ ngày 03/09/2022 (thứ 7)
Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ Trường ĐHCT

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064