Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên đề tài: “Tuyển chọn chất kích kháng và nghiên cứu cơ chế của sự kích thích tính kháng bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa”.

Tác giả: Ngô Thành Trí, Khóa: 2016

Ngành: Bảo vệ thực vật; Mã số: 62620110. Nhóm ngành: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Văn Kim

Thời gian: 8h sáng thứ bảy ngày 15/6/2024.

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án Tiến sĩ, nhà điều hành, trường Đại học Cần Thơ.

Chuyên đề: Sự xâm nhiễm và phát triển của mầm bệnh chính trên trái nhãn

 

Người báo cáo: NCS. Chu Trung Kiên.
Thời gian: vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12/04/2024
Địa điểm: Phòng C108, Khoa Bảo vệ thực vật - Trường Nông nghiệp
 
 
 
 

 

Seminar học thuật chuyên đề: Nguồn bệnh thối trái nhãn và sự gây hại trên vườn

 

Người báo cáo: Chu Trung Kiên - NCS khóa 2021, đợt 2 - chuyên ngành BVTV.

Thời gian: vào lúc 14 giờ 30 ngày 29/03/2024

Địa điểm:tại phòng C108, Khoa Bảo vệ thực vật - Trường Nông nghiệp

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064