Trường Nông nghiệp
 

KHOA BẢO VỆ THỰC VẬT

1. THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Thông tin chung

Ngành dự thi

Tên ngành: Bảo vệ Thực vật

Mã ngành: 8620112

Thời gian đào tạo:

  • 2 năm: Thạc sĩ nghiên cứu
  • 1,5 năm: Thạc sĩ ứng dụng

 

Ngành đúng: Bảo vệ Thực vật

Ngành gần: Khuyến nông, Nông học, Khoa học cây trồng, Công nghệ giống cây trồng, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Phát triển nông thôn (Bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển).

Chương trình đào tạo ngành Bảo vệ Thực vật được xây dựng bởi hội đồng khoa học và đào tạo của bộ môn Bảo vệ Thực vật, bao gồm các giảng viên có trình độ chuyên môn được đào tạo từ nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật, Pháp, Đan Mạch, Nga, Philippines...

1.1 Mục tiêu đào tạo  

- Chương trình đào tạo thạc sĩ bảo vệ thực vật theo định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức về bảo vệ thực vật vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ bảo vệ thực vật theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

1.2 Điều kiện học tập 

- Học viên có điều kiện học tập tốt trong 3 phòng thí nghiệm Bệnh cây, Côn trùng và Phòng trừ sinh học và 1 phòng nghiên cứu thử nghiệm các sản phẩm sinh học, 2 phòng thực tập và khu nhà lưới thí nghiệm,... Bên cạnh đó, học viên còn được tiếp cận với những kỹ thuật mới và chuyên sâu trong quản lý dịch hại như tổng hợp chất dẫn dụ côn trùng, tạo điều kiện giúp cây trồng tăng tính kháng bệnh (kích kháng), sử dụng vi sinh vật hoặc thiên địch để khống chế dịch hại,... 

- Học viên được hướng dẫn học tập ngoài trường thông qua các buổi đi thực tế, thực tập giáo trình. Bên cạnh đó, học viên còn nhận được sự hỗ trợ của các công ty thuốc bảo vệ thực vật: học bổng, các chuyến đi thực tế... 

1.3 Chương trình đào tạo (Tra cứu trực tuyến) (Pdf)

1.4 Tuyển sinh 

 

2. TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Thông tin chung

Ngành dự thi

Tên ngành: Bảo vệ Thực vật

Mã ngành: 9620112

Thời gian đào tạo: 

 

Chương trình đào tạo (Tra cứu trực tuyến) (Pdf)

Thông báo tuyển sinh

 

 

Số lượt truy cập

15738733
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
7026
89497
392910
2024-04-19

Khoa Bảo vệ Thực Vật

Địa chỉ: Dãy C (Phòng C101 - C110) - Trường Nông nghiệp

Khu 2 Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: 02923 872 064