CTU          English

 
 
Tên mẫu đơn
Ghi chú
Hướng dẫn khiếu nại điểm học phần
 
   
 
 
 
 
Sinh viên gửi đơn cho đơn vị quản lý ngành học (Trường/Khoa/Viện/Bộ môn)
 
- Đơn xin xác nhận học xong chương trình đào tạo
- Đơn xin học lại do nghỉ điều trị bệnh
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn số 6)
 
 
 
 
 
 
 
Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp (liên hệ cô Nguyễn Thị Anh qua email nguyenanh@ctu.edu.vn để được hướng dẫn)
Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT (đối với SV chưa có QĐ tốt nghiệp)
Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn số 6)
Sinh viên liên hệ đơn vị còn nợ thanh toán để xác nhận
(do có chứng chỉ ngoại ngữ chưa có tên trong danh mục chứng chỉ được xét miễn học phần ngoại ngữ căn bản của Trường ĐHCT)
 SV gửi đơn Trung tâm   Đánh giá năng lực ngoại ngữ (lầu 6- Nhà Điều hành)
 
   

- Mẫu tóm tắt luận văn tốt nghiệp đại học nộp cho Thư viện Khoa

- Mẫu thanh toán ra trường

- Quy trình đánh giá điểm rèn luyện
- Đơn xin rút học phần
- Đơn xin không tính điểm học phần và điểm trung bình tích lũy
- Kế hoạch học tập toàn khóa
- Phiếu đăng ký mở thêm học phần- Kế hoạch đăng ký học phần
- Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất
- Đơn xin trợ cấp xã hội
- Đơn xin trợ cấp học bổng
- Đơn miễn giảm học phí theo TTLT 20
- Đơn đăng ký vay vốn theo lớp
- Đơn xin tạm nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn hay lý do khác
- Đơn xin tạm nghỉ với lý do điều trị bệnh
- Đơn xin học lại mẫu 1a (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn hay lý do khác)
- Đơn xin học lại mẫu 1b (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ với lý do trị bệnh)
- Đơn xin học lại mẫu 1c (áp dụng cho sinh viên học lại vì bị đình chỉ học tập có thời hạn)
- Đơn xin thôi học (thi tuyển sinh)
- Đơn xin thôi học (lý do khác)
- Sổ thực tập
- Sổ đầu bài

View all

       Seminar                      Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook