CTU       English

Tiếp theo buổi seminar về ô nhiễm Arsenic trong thuốc khai hoang sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, GS. Kenneth Olson (chuyên gia Fulbright) sẽ có buổi trình bày seminar tiếp theo với chuyên đề: "Fate of the Arsenic based Herbicide Weapon Used in the Mekong Delta" (có phiên dịch sang tiếng Việt)
           Thời gian: 8.30 sáng thứ năm 29/9/2022.
            Địa điểm: Hội trường B007 Khoa Nông nghiệp.
      Kính mời quý Thầy, Cô tham dự 
Kính mời quý Thầy, Cô tham dự seminar của Giáo sư Kenneth Olson (Fulbright Specialist) đang công tác tại Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp. GS Olson sẽ trình bày chuyên đề về ô nhiễm Dioxin trong đất và nước với các seminar sau:

Xem tiếp...

Nhân chuyến công tác tại BM. KHĐ của GS. Kenneth Olson (Chuyên gia Fulbright từ Đại học Illinois-Urbana Champaign), GS có thực hiện buổi seminar với các thông tin cụ thể như sau:
       Tên seminar: "The Fate of Agent Blue, the Arsenic Based Herbicide, Used in southern Vietnam during the Vietnam War" (có phiên dịch tóm tắt nội dung chính).
      Thời gian: 8.30 sáng thứ ba 27/9/2022
       Địa điểm: Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp
      Kính mời quý Thầy, Cô tham dự 
Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự buổi báo cáo seminar cấp Khoa với thông tin như sau:
- Tên báo cáo:"TỔNG QUAN VỀ TÍNH ĐỐI KHÁNG THỰC VẬT (ALLELOPATHY) VÀ CHẤT ĐỐI KHÁNG (ALLELOCHEMICALS) TRONG QUẢN LÝ CỎ DẠI"
- Báo cáo viên: TS. Hồ Lệ Thi
- Thời gian báo cáo: 8g ngày 4/5/2022
- Địa điểm: Phòng 201/KNNghiep

Xem tiếp...

Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự các báo cáo seminar cấp Khoa
  1. Tên Chuyên đề: Ảnh hưởng biện pháp tưới nước kết hợp phủ liếp đến sinh trưởng và năng suất kiệu (allium chinense) tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Báo cáo viên:  TS. Võ Thị Bích Thủy
Thời gian: 14:00, thứ 2 ngày 25/4/2022
Địa điểm: Phòng 201/KNN

Xem tiếp...

Kính mời quý thầy cô dành chút thời gian tham dự buổi báo cáo seminar cấp khoa với thông tin như sau
Tên báo cáo: Nghiên cứu về tập tính làm tổ đẻ của gà sinh sản nuôi công nghiệp
+ Báo cáo viên: TS. Phạm Ngọc Du
+ Thời gian:    13g30 ngày 30/03/2022
+ Địa điểm: Phòng 108/KNNghiệp

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook