CTU          English

Nhân chuyến sang và làm việc trong dự án TC2 model 11: IT và Model 2: Rice production, Gs. Keisuke Katsura đến từ Trường Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan sẽ báo cáo seminar với thông tin chi tiết như sau:
Chủ đề: "Developing accurate methods for assessing crop growth and yield in developing countries"
Báo cáo viên: Gs. Keisuke Katsura đến từ Trường Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan
Thời gian: 14:30, chiều Thứ 6, ngày 16/6/2023
Địa điểm: Hội trường B007-Trường NN 
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook