CTU          English

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa bảo vệ thực vật, Trường Nông nghiệp và tổ chức CIRAD - Pháp
Nhân chuyến công tác của Giám đốc CIRAD tại trường Đại học Cần Thơ và đồng thời giới thiệu chuyên gia mới  Dr. Pierre LEFEUVRE sẽ làm việc tại Trường Nông nghiệp từ 2023 - 2025, 
Khoa Bảo vệ thực vật có tổ chức buổi seminar với 2 chuyên đề cho chuyên gia Cirad trình bày, Thông tin cụ thể như sau 
Seminar 1: From pathogens to component of the ecosystems – a shift of perspective
Presenter:  Dr. Pierre LEFEUVRE - chuyên gia CIRAD tại ĐHCT
Seminar 2: Rice pests and diseases management and rice agroecological cropping systems.
Presenter: Dr.  Mathilde SESTER - chuyên gia CIRAD tại Cambodia
- Thời gian: 13h30 thứ năm ngày 09/11/2023
- Địa điểm: Hội trường B007, Trường Nông Nghiệp
     Kính mời quí Thầy, Cô có quan tâm tham dự và chuyển thông tin đến CB, SV, học viên có quan tâm.
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook