CTU          English

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp và Safe Expertise; Khoa Thú y có tổ chức một buổi seminar về phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi.

- Tên chuyên đề: "APPLIED DISEASE OUTBREAK CONTROL"
- Thời gian: sáng 9:00 thứ Bảy ngày 17/06/2023
- Địa điểm: Hội trường B007, Trường NN.

 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook