CTU          English

Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự buổi báo cáo seminar với thông tin như sau

1/  Tên báo cáo:  Xây dựng và thẩm định hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp cho cây khóm
- Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Quốc Khương
- Thời gian: bắt đầu lúc 7h30 giờ ngày 02/6/2023 (thứ sáu)

- Địa điểm: phòng 201/TNN


2/  Tên báo cáo:    Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng và thành phần dược tính của nấm hương (Lentinula edodes) trong điều kiện nuôi cấy chìm.      
- Báo cáo viên: TS. Bùi Thị Cẩm Hường
- Thời gian: bắt đầu lúc 8h30 giờ ngày 02/6/2023 (thứ sáu)

- Địa điểm: phòng 201/KNN


3/  Tên báo cáo: Ảnh hưởng của nồng độ kẽm và Mangan đến sinh trưởng và năng suất của cây đậu nành (Glycine max L.) trong điều kiện mặn

- Báo cáo viên: TS. Trần Thị Bích Vân
- Thời gian: bắt đầu lúc 9h30 giờ ngày 02/6/2023 (thứ sáu)

- Địa điểm: phòng 201/KNN

 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook