CTU          English

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu với Khoa Bảo vệ thực vật và nhân chuyến làm việc của Dr. Hanwen Wu và Dr. Deirdre Lemerle, hai chuyên gia về cỏ dại đến từ tổ chức ACIAR (Úc), Khoa Bảo vệ thực vật có tổ chức seminar với thông tin chi tiết như sau:
Báo cáo 1 - Dr. Hanwen Wu: " Early detection of biosecurity threats and weed research "
Báo cáo 2: - Dr. Hồ Lệ Thi "  Weed research and management in Vietnam: Current situation and future collaboration opportunities "
- Thời gian: chiều 14:00-16:00 thứ Hai 19/06/2023
- Địa điểm: Hội trường B007, Trường Nông nghiệp
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook