CTU          English

Nhân chuyến làm việc trong chương trình TC2 với Khoa Khoa học đất, Gs. Tashiro Yukihiro của ĐH Kyushu sẽ trình bày seminar với nội dung như sau:
      Tên seminar: "Establishment of sustainable agriculture systems using isolated microorganisms’.
       Thời gian: 10h ngày 10/08/2023
       Địa điểm: Hội trường B007, Trường Nông nghiệp
    Kính mời quí Thầy, Cô sắp xếp thời gian tham dự và chuyển thông tin cho các sinh viên, học viên SĐH có quan tâm tham dự.
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook