CTU       English

Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự buổi báo cáo seminar cấp Khoa
- Tên báo cáo: "Bệnh cầu trùng gà và biện pháp điều trị"
- Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Hữu hưng
- Thời gian báo cáo:  lúc 15:30 thứ sáu ngày 23/10/2020 
- Địa điểm: phòng 201/KNN

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020

Mục tiêu hội nghị:

 - Chia sẻ kết quả và định hướng nghiên cứu của các đề tài/Chương trình thuộc dự án ODA và các kết quả nghiên cứu khác của các nhà khoa học trong và ngoài Trường.

  Tạo diễn đàn khoa học có uy tín để chia sẻ kiến thức về lĩnh vực Nông nghiệp, qua đó nâng chất lượng nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ở khu vực Đồng bằng sông cửu long và cả nước.

  Tăng cường mở rộng giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ

                                                               Thời gian tổ chức: Ngày 28 tháng 11 năm 2020

                                                               Địa điểm: Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

  Thư mời hội nghị

  Chương trình hội nghị

  Xem chi tiết các ban sự kiện

Kính chuyển đến quý thầy cô báo cáo seminar cấp Khoa (ngày 03/12 tại 02 phòng 101 và 102/KNNghiep) với thông tin như sau:

Tên Chuyên đề: Sự ra hoa trong ống nghiệm

Báo cáo viên:  ThS. Lê Hồng Giang

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Các yếu tố cần thiết trong nhân giống cây hoa hồng tại điều kiện Đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo viên:  TS. Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: 9 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019. 

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Hiện trạng canh tác quýt Đường tại huyện Vĩnh Thạnh – TP. Cần Thơ

Báo cáo viên:  TS. Lê Bảo Long

Thời gian: 10 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Nghiên cứu khả năng chịu mặn và kháng bệnh thối rễ của cây quýt Đường không hột (Citrus reticulateBlanc.) ghép gốc Quách (Limonia acidissima)

Báo cáo viên:  PGS. TS. Lê Văn Bé

Thời gian: 10 giờ, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 102/KNNghiẹp


Tên chuyên đề: Giới thiệu một số nghiên cứu mới trong việc phòng chống dịch tả heo Châu Phi

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thanh Lãm
- Lịch dự kiến: 8h00, ngày 4/12/2019
- Địa điểm: 102/KNNghiep

 Tên báo cáo: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn hòa tan silic từ đất nông nghiệp giúp gia tăng sinh trưởng cây lúa (Oryza sativa) trong điều kiện nhà lưới

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Khởi Nghĩa

- Thời gian báo cáo: 9 giờ sáng ngày 4/12/2019
- Địa điểm: phòng 101/KNNghiep

Đánh giá sự thay đổi tính chất đất và năng suất bắp lai trên đất phù sa do bao đê và tưới nước ngầm trên đất canh tác.

- Báo cáo viên: GS. TS. Ngô Ngọc Hưng

- Thời gian báo cáo: 14h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep


Báo cáo 2: Ảnh hưởng của kali humate kết hợp phân bón chậm tan có kiểm soát trên năng suất lúa.

- Báo cáo viên: PGS. TS. Tất Anh Thư

- Thời gian báo cáo: 15h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep


Báo cáo 3: Paclobutrazol trong đất trồng xoài.

Báo cáo viên: TS. Đỗ Thị Xuân

Thời gian báo cáo: 16h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep

Tên báo cáo: "Xác định độ sẵn sàng sinh học của NH4+ bằng vi khuẩn chuyển gen (bacterial biosensors) và tầm quan trọng của bioavailable ammonium trong đất canh tác lúa nước"

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Đông

- Thời gian báo cáo: 9h00, ngày 06/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep

Chuyên mục phụ

  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook