CTU       English

Tiếp theo buổi seminar về ô nhiễm Arsenic trong thuốc khai hoang sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, GS. Kenneth Olson (chuyên gia Fulbright) sẽ có buổi trình bày seminar tiếp theo với chuyên đề: "Fate of the Arsenic based Herbicide Weapon Used in the Mekong Delta" (có phiên dịch sang tiếng Việt)
           Thời gian: 8.30 sáng thứ năm 29/9/2022.
            Địa điểm: Hội trường B007 Khoa Nông nghiệp.
      Kính mời quý Thầy, Cô tham dự 
  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook