CTU          English

 Trong chuyến làm việc của Dr. Chanya Maneechote (President  of Weed Science  Society  of Thailand,  President of Asian-Pacific Weed Science Society) có thực hiện buổi seminar với các thông tin cụ thể như sau:
        Chủ đề "Weedy Rice (Oryza sativa (L.) f. spontanea): Problem and Management in Thailand" 
        Thời gian: 14h30 ngày 17/10/2022
         Địa điểm: Phòng họp Trường Nông nghiệp
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook