Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo                                                                                                  CTU          English

 Trong chuyến làm việc của Dr. Chanya Maneechote (President  of Weed Science  Society  of Thailand,  President of Asian-Pacific Weed Science Society) có thực hiện buổi seminar với các thông tin cụ thể như sau:
        Chủ đề "Weedy Rice (Oryza sativa (L.) f. spontanea): Problem and Management in Thailand" 
        Thời gian: 14h30 ngày 17/10/2022
         Địa điểm: Phòng họp Trường Nông nghiệp
  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook