CTU          English

Kính mời quý Thầy, Cô tham dự seminar của Giáo sư Kenneth Olson (Fulbright Specialist) đang công tác tại Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp. GS Olson sẽ trình bày chuyên đề về ô nhiễm Dioxin trong đất và nước với các seminar sau:
Seminar 1: How did an Agent Dioxin TCDD contaminate the rivers?
Thời gian: 8.30 giờ thứ ba ngày 04/10/2022
Địa điểm: Hội trường 007 Khoa Nông nghiệp
Seminar 2: Long-term fate of Agent Orange and Dioxin (TCDD) contaminated soils and sediments in Vietnam hotspots
Thời gian: 8.30 giờ thứ tư ngày 05/10/2022
Địa điểm: Hội trường 007 Khoa Nông nghiệp 
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook