CTU          English

Nhân chuyến công tác tại BM. KHĐ của GS. Kenneth Olson (Chuyên gia Fulbright từ Đại học Illinois-Urbana Champaign), GS có thực hiện buổi seminar với các thông tin cụ thể như sau:
       Tên seminar: "The Fate of Agent Blue, the Arsenic Based Herbicide, Used in southern Vietnam during the Vietnam War" (có phiên dịch tóm tắt nội dung chính).
      Thời gian: 8.30 sáng thứ ba 27/9/2022
       Địa điểm: Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp
      Kính mời quý Thầy, Cô tham dự 
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook