CTU       English

Nhân chuyến công tác tại BM. KHĐ của GS. Kenneth Olson (Chuyên gia Fulbright từ Đại học Illinois-Urbana Champaign), GS có thực hiện buổi seminar với các thông tin cụ thể như sau:
       Tên seminar: "The Fate of Agent Blue, the Arsenic Based Herbicide, Used in southern Vietnam during the Vietnam War" (có phiên dịch tóm tắt nội dung chính).
      Thời gian: 8.30 sáng thứ ba 27/9/2022
       Địa điểm: Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp
      Kính mời quý Thầy, Cô tham dự 
  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook