CTU          English

Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự buổi báo cáo seminar cấp Khoa với thông tin như sau:
- Tên báo cáo:"TỔNG QUAN VỀ TÍNH ĐỐI KHÁNG THỰC VẬT (ALLELOPATHY) VÀ CHẤT ĐỐI KHÁNG (ALLELOCHEMICALS) TRONG QUẢN LÝ CỎ DẠI"
- Báo cáo viên: TS. Hồ Lệ Thi
- Thời gian báo cáo: 8g ngày 4/5/2022
- Địa điểm: Phòng 201/KNNghiep

Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự báo cáo seminar cấp Khoa
- Tên báo cáo: Ảnh hưởng của vitamin E lên chất lượng và thời gian bảo quản tinh trùng ở gà trống
Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang
Thời gian: 16h00 ngày 4 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: 101/KNNghiep


Tên báo cáo:Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường; sự sinh trưởng và phát triển đến chất chuyển hóa thứ cấp trong cây dược liệu.       
- Báo cáo viên: TS. Bùi Thị Cẩm Hường
- Thời gian: 8 giờ, thứ 6 ngày 13/05/2022.
- Địa điểm: Phòng 201/KNNghiệp
 Tên báo cáo: Sự nhiễm tuyến trùng kí sinh ở cây sầu riêng     
- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Bá Phú
- Thời gian: 9 giờ, thứ 6 ngày 13/05/2022.
- Địa điểm: Phòng 201/KNNghiệp
Kính mời quý thầy cô dành chút thời gian tham dự buổi báo cáo seminar cấp Khoa:
1. Tên Seminar:  Sử dụng dịch trích thực vật ngăn ngừa mầm bệnh hại lúa (vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae, nấm cháy lá lúa Pyricularia oryzae).
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Chí Cương
Thời gian: 14:00 ngày 19/05/2022
Địa điểm: Hội trường 007KNN
2. "Bọ cuốn lá, Apoderus notatus (Coleoptera: Attelabidae) dịch hại mới trên một số loại cây ăn trái tại ĐBSCL"
Báo cáo viên: TS. Châu Nguyễn Quốc Khánh
Thời gian báo cáo: 15 giờ ngày 19/5/2022
Địa điểm: Hội trường 007 

 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook