KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

The Second International Conference on Agricultural Sciences (ICAS)

“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”

 5-6 June 2020, Can Tho, Vietnam

                                                                                                                                                                              Xem thông báo số 1        English      http://icas.ctu.edu.vn  

                                

      > Thông tin dành cho nghiên cứu sinh                                       > Chương trình đào tạo bậc cao học

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

- Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
- Bảo vệ thực vật
- Chăn nuôi
- Công nghệ thực phẩm
- Khoa học cây trồng
- Khoa học đất

ĐÀO TẠO THẠC SĨ

- Bảo vệ thực vật
- Chăn nuôi
- Công nghệ sau thu hoạch
- Công nghệ thực phẩm
- Khoa học cây trồng
- Khoa học đất
- Thú y
- Di truyền và chọn giống cây trồng
 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

Học liệu mở

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn