KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

                                                                                                            Email                  

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

The Second International Conference on Agricultural Sciences (ICAS)

“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”

 5-6 June 2020, Can Tho, Vietnam

    Xem thông báo số 1        English      http://icas.ctu.edu.vn                  

Kính chuyển đến quý thầy cô báo cáo seminar cấp Khoa (ngày 03/12 tại 02 phòng 101 và 102/KNNghiep) với thông tin như sau:

Tên Chuyên đề: Sự ra hoa trong ống nghiệm

Báo cáo viên:  ThS. Lê Hồng Giang

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Các yếu tố cần thiết trong nhân giống cây hoa hồng tại điều kiện Đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo viên:  TS. Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: 9 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019. 

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Hiện trạng canh tác quýt Đường tại huyện Vĩnh Thạnh – TP. Cần Thơ

Báo cáo viên:  TS. Lê Bảo Long

Thời gian: 10 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Nghiên cứu khả năng chịu mặn và kháng bệnh thối rễ của cây quýt Đường không hột (Citrus reticulateBlanc.) ghép gốc Quách (Limonia acidissima)

Báo cáo viên:  PGS. TS. Lê Văn Bé

Thời gian: 10 giờ, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 102/KNNghiẹp


Tên chuyên đề: Giới thiệu một số nghiên cứu mới trong việc phòng chống dịch tả heo Châu Phi

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thanh Lãm
- Lịch dự kiến: 8h00, ngày 4/12/2019
- Địa điểm: 102/KNNghiep

 Tên báo cáo: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn hòa tan silic từ đất nông nghiệp giúp gia tăng sinh trưởng cây lúa (Oryza sativa) trong điều kiện nhà lưới

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Khởi Nghĩa

- Thời gian báo cáo: 9 giờ sáng ngày 4/12/2019
- Địa điểm: phòng 101/KNNghiep

Đánh giá sự thay đổi tính chất đất và năng suất bắp lai trên đất phù sa do bao đê và tưới nước ngầm trên đất canh tác.

- Báo cáo viên: GS. TS. Ngô Ngọc Hưng

- Thời gian báo cáo: 14h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep


Báo cáo 2: Ảnh hưởng của kali humate kết hợp phân bón chậm tan có kiểm soát trên năng suất lúa.

- Báo cáo viên: PGS. TS. Tất Anh Thư

- Thời gian báo cáo: 15h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep


Báo cáo 3: Paclobutrazol trong đất trồng xoài.

Báo cáo viên: TS. Đỗ Thị Xuân

Thời gian báo cáo: 16h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep

Tên báo cáo: "Xác định độ sẵn sàng sinh học của NH4+ bằng vi khuẩn chuyển gen (bacterial biosensors) và tầm quan trọng của bioavailable ammonium trong đất canh tác lúa nước"

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Đông

- Thời gian báo cáo: 9h00, ngày 06/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn